Gedeon – hrdina víry

Kód: H115
5 Kč
Skladem (199 ks)

Letáček z řady „Galerie biblických postav“ Vás seznámí s příběhem Gedeona. Bůh ho postavil do čela malé izraelské armády a vedl ho ve vítězném boji s velkou přesilou Midjánců.

Formát A5, 4 str.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Gedeon – udatný bohatýr

Pokud zanedbáváme svoji zahradu, zarůstá nám plevelem. Také přátelství se vytratí, když se nestaráme o vzájemné vztahy… Platí to i v duchovní oblasti: jakmile lidé opouštějí Boha, zpohodlní, jsou pyšní, zbabělí, myslí jen na sebe. Ve všem co dělají, hledají jen vlastní prospěch. Teprve když se ocitnou v nejvyšší nouzi, vzpomínají ve svém trápení opět na Boha. Jestliže však touží upřímně po Boží pomoci, musí se k němu v pokoře vrátit. Opustit to, co se Bohu protiví. Taková situace nastala u izraelského národa po Jozuově smrti. Ještě za jeho života, po triumfálním obsazení zaslíbené země – Kenaanu, Izrael věrně sloužil Hospodinu. Sotva však přešla jedna generace, izraelský lid rychle zapomněl na všechno, co pro ně Hospodin udělal. Jak zázračně je vyvedl z egyptského otroctví a převedl přes poušť do nové země. Izraelité začali chodit za božstvy okolních národů, které ponechal Jozue před svou smrtí v Kenaanu. Klaněli se jim a tím Hospodina uráželi. Izrael se dostal do velké zkoušky, ve které selhával. Izraelci sídlili uprostřed Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců. Brali si jejich dcery za ženy, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům Baalovi a Aštoretě. Proto Hospodin vzplanul hněvem a vydal Izrael do rukou okolních nepřátel. Avšak stále měl s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Povolával zachránce, aby je vysvobozovali z rukou plenitelů (Bible je nazývá soudce, události popisuje Kniha Soudců). Izraelité však své soudce poslouchali jen na chvíli, pokud trvalo nebezpečí. Po soudcově smrti si počínali hůře než jejich otcové, chodili opět za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Proto Hospodin opět vzplanul proti izraelcům hněvem a vydal je do rukou Midjánců. Bible popisuje, že midjánské tlupy je trápily sedm let. Ničili, na co přišli, včetně úrody a stád dobytka. Izraelité se před nimi skrývali v horách, v jeskyních a na nepřístupných místech. Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen a volal znovu k Hospodinu. Bůh přes všechnu nevěrnost s Izraelem zůstával a připravil vysvobození.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Biblické postavy
Hmotnost: 0.008 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: