Adam a Eva - Můžeme se vrátit do ráje?

Kód: H98
5 Kč
Skladem (>500 ks)

Při zmínce o Adamovi a Evě si většině lidí vybaví příběh o hadovi a jablku. Samotný příběh si však v Bibli přečetl málokdo. V čem může být pro nás aktuální dnes?

Formát A5, 4 str.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kdo by neslyšel o prvních lidech na Zemi – o Adamovi a Evě? Ani ti, kteří tvrdí, že tento příběh nikdy nečetli, se s ním čas od času setkávají – v úslovích hovorové řeči. Chceme-li něco vyprávět od samého začátku, začneme „od Adama“. Pokud se někdo objeví v „Adamově rouše“, je nahý, bez šatů. Jistě znáte i jiná úsloví – „Adamovo žebro”, nebo „žít si jako v ráji“? A jak je to s pověstným „jablkem“, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje? Tyto a podobné obraty, které často používáme v běžné mluvě, jsou vzaty z Bible. Mohou dnes ještě něco říct modernímu člověku? Zkusme si připomenout poselství Bible a nahlédnout do tajemství Božího odkazu nám, lidem.

Život v ráji

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho jako muže a ženu. První lidé – Adam a Eva žili na naší Zemi v dokonalé harmonii s Bohem a přírodou. Jejich život byl beze strachu z nemocí, stárnutí, smrti, ztráty blízkého člověka nebo přírodních katastrof. Měli prostě rajský, pohádkový život. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe“. Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A pak člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti!“

První hřích

Jednoho dne si Eva vyšla na procházku. Octla se v místech, kde rostl strom se zakázaným ovocem. Zpozorovala z dálky, že větve jsou obtíženy krásným ovocem. Zahlédla však na stromě i něco jiného. Když přišla blíž, uviděla, že to je had. Asi se ulekla, když k ní najednou promluvil lidskou řečí. Skrze hada Evu oslovil satan – nepřítel Boží i lidský. Nebyla to však zlá slova, ale milá a přívětivá. „Podívej, to je krásný strom! Proč nejíte jeho ovoce? Cožpak vám nemůže Bůh dopřát, abyste jedli ovoce ze všech stromů?“ Eva odpověděla: „Smíme jíst ovoce ze všech stromů. Jen ovoce ze stromu, který stojí uprostřed ráje jíst nesmíme, abychom nezemřeli.“ – „Kdepak, nezemřete!“ odpověděl had. „Naopak, v kterýkoli den z něho budete jíst, otevřou se vám oči a budete jako bohové.“ Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali co je dobré a zlé, ale neměli sílu dobrého se držet a zlého se vyvarovat. Tak vpustili první lidé do srdce hřích. A z nich přešel na všechny jejich děti a potomky. Všichni jej zdědili jako strašnou, nakažlivou nemoc až do dnešních dnů. Proto nacházíme tolik zlého na druhých i na sobě.

Vyhnání z ráje

Když některý z členů rodiny propadne hříšným svodům, neodnese to jen on sám, ale trpí tím celá rodina. Adam a Eva se svou neposlušností vzbouřili proti Bohu a vysloužili si vyhnání z ráje. Bůh řekl Adamovi: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Tak promluvil Bůh a od té doby je tomu tak stále. Všichni lidé musí zemřít. Odplata za hřích je smrt. Hříchem Adama a Evy skončil lidem bezstarostný život v Boží přítomnosti a začal život plný problémů, starostí a nemocí.

Je možnost návratu do ráje?

Přesto všechno nepřestal Bůh lidi milovat. Ztraceným dětem zůstal Otcem a v zaslíbení o Spasiteli dal hříšnému člověku jasný paprsek naděje. V určený čas poslal na naši Zem svého Syna – Ježíše Krista, který vzal na sebe trest za naše hříchy a svou smrtí na kříži nás smířil s Bohem. Pro každého nyní platí Boží zaslíbení, že ten, kdo v Ježíše uvěří, má život věčný. Ježíš chce také každému pomoci v boji proti hříchu, abychom zde na Zemi obstáli a mohli se vrátit do harmonického života s Bohem.

A jak je to s pověstným jablkem, které Adam a Eva jedli a byli proto vyhnáni z ráje? V Bibli se nemluví o jablku, ale o ovoci stromu, z něhož Bůh zakázal jíst. Slovo jablko se však v latině shoduje s výrazem pro zlo, v obou případech je to slovo malum. Kdo začal jablko používat jako symbol zla i neposlušnosti Božích přikázání, se dozvíte v naší tajence.

Kompletní sérii doposud vydaných letáčků řady „Galerie biblických postav“ nabízíme v pěkném obalu – složce s klopami, s možností vkládat nové letáčky této řady. Může také posloužit jako malý dárek. Složku s doposud vydanými tituly Vám nabízíme pod objednacím kódem HS1

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Biblické postavy
Hmotnost: 0.008 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: