Podmínky darovací smlouvy

URČENÉ PRO DÁRCE (ODBĚRATELE, KTEŘÍ PO OBJEDNÁVCE DARUJÍ LIBOVOLNOU ČÁSTKU)

CENY - na webu jsou orientační (doporučená/výrobní cena) dárce může přispět libovolnou částkou (vyšší i nižší).

Obdarovaná strana:

Brněnská tisková misie z.s.
IČ: 44991002
Nejsme plátci DPH
se sídlem: Smetanova 347/9, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 1858
 

Kontaktní údaje:

email btm@btm.cz
telefon  +420 771 113 576 (objednávky)
www.btm.cz

Účel organizace:
Brněnská tisková misie, z.s.,  je křesťanskou misijní organizací, v současné době v právní formě zapsaného spolku u Krajského osudu v Brně. Od svého vzniku v roce 1992 až doposud je stále neziskovou organizací. Ve svých stanovách má zakotvenou vedlejší doplňkovou obchodní činnost, a to podle zákona. Brněnská tisková misie, z.s., uskutečňuje své poslání duchovní obnovy národa prostřednictvím tvorby a nabídky produktů široké veřejnosti, pořádáním přednášek a seminářů, aktivní účastí na významných konferencích, pořádáním koncertů, charitativní činností.

Struktura a účel webu:
Portál www.btm-eshp. cz vychází z toho, že BTM je neziskovou organizací, která ve věci nabídky svých produktů pracuje na bázi e-shopu, i když není obchodní organizací. Zájemci o produkty (odběratelé) mají možnost výběru produktů na příslušné webové stránce a zaslání svého požadavku formou objednávky. U jednotlivých produktů jsou na základě letitých požadavků odběratelů uváděny doporučené (orientační) ceny, které představují výrobní a režijní náklady. Odběratelé přispívají na další práci BTM svými dobrovolnými dary. BTM pak dle zákona vystavuje všem dobrovolným dárcům potvrzení o daru za účelem snížení daňových základů pro daňová přiznání.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 17.3.2020