Dary a prodej

Nákup zboží a dary pro BTM

Brněnská tisková misie je křesťanská nezisková organizace a její provoz je hrazen převážně z darů. Ve svých stanovách má zakotvenou vedlejší doplňkovou obchodní činnost, a to podle zákona. Brněnská tisková misie, z.s., uskutečňuje své poslání duchovní obnovy národa prostřednictvím tvorby a nabídky produktů široké veřejnosti, pořádáním přednášek a seminářů, aktivní účastí na významných konferencích, pořádáním koncertů, charitativní činností.

Prodej materiálů a zboží proto zdaleka nepokrývá potřeby organizace. Veškeré dary jsou evidovány  tak, abychom dle zákona mohli vydat potvrzení o bezúplatném plnění pro daňové účely.  

Vzhledem k České legislativě je třeba správně evidovat a rozlišovat prodej a dary. 

Proto, abychom mohli naše příjmy správně zařadit, je nutné při platbě správně vyplnit variabilní symbol

Dary - do kolonky VS zadejte své Evidenční číslo (pokud ho neznáte, rádi Vám ho sdělíme) 
Platby za objednávku - do kolonky VS zadejte číslo faktury (objednávky)

  

 Kontaktní údaje:

email: btm@btm.cz
telefon:  +420 771 117 135
www.btm.cz