Aktuální nabídka produktů

Katalog produktů k Valentýnu

obrazek

Přečíst si...


Život bez lásky je prázdný…

obrazekDvojitá karta o lásce: „Spravedlnost bez lásky činí tvrdým… Víra bez lásky činí fanatickým… Život bez lásky je prázdný… Jen život v Boží lásce je jistota, pokoj a radost.“ Krátký text doplňuje biblický verš: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1. list Janův 4, 8). Ochrana tiskoviny laminací.

Přečíst si...


Neboť Bůh tak miloval svět…

obrazekDvojitá karta s výsekem srdce. Možno použít jako valentýnské přání. Text chce upozornit na lásku, která je nesrovnatelná s lidskými city, a kterou nejlépe vyjadřuje biblický verš z Janova evangelia (3 kapitola, 16 verš).

Přečíst si...


Přání k narozeninám

obrazekDvojitá karta s přáním k narozeninám. Text doplňují biblické verše z Izajáše 58, 11 a Žalmu 37, 5. Možnost připsání osobního textu.

Přečíst si...


Boží stopy v mém životě…

obrazekÚčel této brožury nejlépe vystihují následující slova z jejího úvodu: Všímejme si v našem životě okamžiků Božího jednání – a zapisujme si je (k tomu je určena tato brožura). Brožura obsahuje dvacet řádkovaných stran určených k zapisování a osm barevných stran s biblickými verši, které jsou doplněny atraktivními fotografiemi.

Přečíst si...


Ptáčci v zimě

obrazekBrožurka popisuje některé ptáčky, které u nás můžeme zahlédnout i v zimě. Děti se dozví, kde se vyskytují, jakou potřebují potravu, jak se dorozumívají, jak důmyslně jsou utvořena jejich tělíčka a jaké mají schopnosti. Brožurku doplňuje příloha – dva ptáčci jako ozdoba na pověšení. POZOR! SOUTĚŽ O CENY!

Přečíst si...


Modlitby před spaním – kostka modliteb

obrazekModlitba před spaním je příležitostí k poděkování Bohu za všechno, čím nás v uplynulém dni obdaroval. Zároveň máme vyznat vše, čím jsme ho zarmoutili, a prosit za odpuštění. Modlitby na této kostce se pro vás mohou stát malou inspirací.

Přečíst si...


Nespokojené kuřátko

obrazekDalší z oblíbené řady kartiček s vtipnou básničkou Oldřišky Koudelové. Příběh nespokojeného kuřátka doplňuje biblický verš z listu Židům: „Mějme soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sami také podléháme slabosti.“

Přečíst si...


Ať se vám daří!

obrazekDvojitá kartička formátu A7 s textem ze Žalmu 1,1–3: „Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných… Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.“

Přečíst si...


Magnetka – LABUTĚ

obrazekMagnetka LABUTĚ s biblickým veršem: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí… (1. list Korintským 13,4)…“ Rozměr 7 × 7 cm.

Přečíst si...


Pastorův syn

obrazekPříběh, který ukazuje, že pokud nejsme lhostejní k lidem v našem okolí, kdy jim věnujeme svůj čas a pozornost, má velký význam a někdy dokonce může zachránit lidský život.

Přečíst si...


Když se život obrátí naruby

obrazekPOZOR! Opět v nabídce! Lydia Smilková, dcera kazatele evangelia, závažně onemocněla ve svých dvaceti čtyřech letech. Lékaři jí sdělili, že jde o zvláštní nádorové onemocnění, které se vyskytuje velmi zřídka. Nedávali ji velkou šanci na přežití. Dnes od začátku její nemoci uplynulo přes 30 let. Nebyla zcela uzdravena, stále s nemocí bojuje, ale díky Bohu mohla prožívat a prožívá velké zázraky jak v nemoci, tak i v rodině. Dotisk velmi žádaného letáčku s původním názvem Naděje i v nemoci.

Přečíst si...


Nový život v rodině

obrazekPOZOR! NOVINKA! CO DĚLAT, KDYŽ… neumím vyjít se svou tchyní? CO DĚLAT, KDYŽ… je tak těžké mluvit s mým mužem? CO DĚLAT, KDYŽ… chci naučit děti uklízet? Známí křesťanští psychologové odpovídají na tyto a jiné otázky týkající se života v manželství a v rodině. Kniha je distribuována v době největší krize rodiny v našich novodobých dějinách ve snaze pomoci k její záchraně a obnově.

Přečíst si...


Klíčenka LOVE

obrazekMalý dárek k Valentýnu! Klíčenku s připomenutím lásky můžete věnovat svým blízkým se slovy: „Klíč od mého srdce má Ježíš! Naplnil mne láskou, kterou chci předat dál…“

Přečíst si...


Poznámkový blok/věčný kalendář

obrazekNYNÍ LEVNĚJŠÍ! „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, NEZAPOMÍNEJ na žádné jeho dobrodiní!“ je univerzálním (věčným) kalendářem na 53 týdnů v kalendářním roce. Na každém listu je uveden biblický verš, jeho obsah je graficky doplněn citlivým kresleným humorem známé malířky, kreslířky a karikaturistky Marie Plotěné, která je držitelkou mnohých ocenění doma i v zahraničí. Doporučujeme jako velmi vhodný dárek pro přátele! Sleva 20%

Přečíst si...


Kalendářík na rok 2017

obrazekKalendářík na rok 2017 s bibl. veršem „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“ (Ž 136,1)

Přečíst si...


Samolepky veršů na nový rok

obrazekSamolepky biblických veršů, které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech cca 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM.

Přečíst si...


Záložka na rok 2017

obrazekZáložka na rok 2017 s biblickým veršem „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha.“ Ezechiel 36,26

Přečíst si...