Zpravodaj

Podívejte se na zpravodaje


Zde naleznete přehled Zpravodaje Nové perspektivy od roku 2o2o:

https://www.btm.cz/user/documents/upload/zpravodaje/Zpravodaj%20IV%2020.PDF 

4. Zpravodaj 2020/4  ZOBRAZIT

3. Zpravodaj 2020/3  ZOBRAZIT

2. Zpravodaj 2020/2  ZOBRAZIT

1. Zpravodaj 2020/1   ZOBRAZIT