Svátek sv. Valentýna se dříve u nás neslavil vůbec, ale po otevření hranic u nás postupně zdomácněl. Mnozí se ptají: kdo vlastně byl onen Valentýn? A jak vypadal? obrazekSvatý Valentýn byl skutečnou historickou osobností a vypráví se o něm spousta legend, které ho zpodobňují jako vyznavače křesťanských hodnot a mučedníka. Svatý Valentýn vykonával ve starověkém Římě kněžský úřad. I přes zákaz císaře Claudia II. tajně oddával zamilované páry a císař jej nechal uvěznit. Lidé mu přinášeli do cely květiny a psané vzkazy, ale Valentýn byl bez milosti popraven. Valentýn byl po smrti prohlášen za Svatého a stal se patronem lásky, všech zamilovaných a symbolem radosti. Vzhledem k tomu, že dříve byl veden boj proti křesťanství, existuje příběh pohanský a křesťanský. obrazekKřesťanská legenda Podle této legendy se císař Claudius II. účastnil mnoha bitev. Římští muži však jen neradi vstupovali do vojska. Císař byl přesvědčen, že důvodem byla skutečnost, že neradi opouštěli své rodiny. Proto rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Kněz Valentýn nedbal zákazu císaře a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl následně uvězněn a odsouzen k trestu smrti. Trest byl vykonán 14. února 296. Legenda ještě uvádí, že poslední vzkaz, který Valentýn poslal před popravou, byl dceři vězeňského dozorce. Zakončil jej slovy: „Od Tvého Valentýna“. Od té doby si v den svátku sv. Valentýna posílají zamilovaní lidé „Valentýnky“ s vyznáním lásky. obrazekPohanská legenda Podle pohanské legendy představuje Valentýn velmi ctnostného, počestného a moudrého člověka. Všiml si toho i samotný císař, který Valentýna povolal k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval k Valentýnovi obdiv. Posteskl si však také nad okolnostmi, kvůli kterým se Valentýn nemůže stát jeho přítelem: Valentýn, ač moudrý a vzdělaný, věří pověrám (měl tím na mysli křesťanství). Císař tedy nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby byl Valentýn pod důslednou kontrolou. Ten si ho vzal do svého domu. Tam se Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože věřil v sílu modliteb a dívku si zamiloval. Stal se zázrak a dívce se vrátil zrak. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím. Pohané odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do prefektova domu, Valentýna odvedli a za městem mu uťali hlavu mečem. Navzdory trpkému osudu se stal svatý Valentýn patronem věrné a čisté lásky. obrazekVe stejném týdnu jako svatý Valentýn probíhá v České republice každým rokem akce, která se také týká mezilidských vztahů (viz Národní týden manželství.) BTM několik let připravuje ke svátku sv. Valentýna speciální letáčky o lásce, rodině a vztazích, s cílem poukázat na ty pravé hodnoty lásky a vztahů mezi lidmi.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!