obrazekChci Vám poděkovat za vaši práci, vaše traktáty využíváme zde v kurzu Bible, jak na misijní práci, tak i na výzdobu nástěnek. Jsme vězni, kteří objevili, že je Bůh který nás miluje a dává nám naději na nový život. Který nás může zbavit našeho hříchu, náklonností ke zlému i nečistých žádostí těla. Nejsme nevinní, ukřivdění ani obětí špatného zákona. Dobře si ve světle evangelia uvědomujeme, co jsme spáchali a proč jsme ve vězení. Víme, že jen evangelium nám může obnovit náš narušený život a udělat z nás nové lidi. Byl jsem odsouzen k dvanácti letům vězení a teprve nedávno jsem objevil Bibli a pravdu o sobě i Ježíši Kristu. Za mnohé již svému Pánu vděčím, odnaučil mě kouřit, pít a naučil dodržovat morální zákony. Kdyby jen jeden z 10 našel nový život v Kristu, tak práce nebyla marná. Hodně děkujeme za vaše traktáty plné lásky a Boží moudrosti. Budeme se za Vás modlit a zašleme vám i menší peněžní obnos z našeho kapesného. Doufáme, že i nadále budeme spolupracovat. Přeji vám, aby vaše letáčky oslovovaly lidi všude, kde se dostanou. obrazekDnes jsem obdržel vaše misijní texty a chtěl bych vám moc poděkovat za vaši záslužnou práci, kterou pro šíření Boží slávy konáte. Je krásné, že se Boží slovo v dnešní době může dostat také do vězení, kam mělo dlouhou dobu potíže proniknout. Možná, že výsledky evangelizace ve věznicích nejsou tak markantní, ale věřte, že každé slůvko evangelia zaseté do vězňova srdce má svoji váhu. Jeho váha roste, až jednou zvítězí v mnohých srdcích nad zlem. Děkuji vám jménem mých spoluvězňů, že na nás myslíte. V současné době se nacházím ve vězení ve Vinařicích, kde si odpykávám mi uložený osmiměsíční nepodmíněný trest. Přestože mě, nás zde navštívil místní kaplan a sdělil nám, že se s ním můžeme jím v určeném termínu setkat, pobesedovat, promluvit si téměř ovšem atd. Tak takto jsem neučinil, poněvadž bych byl pro většinu odsouzených (pro mě z nepochopitelných důvodů) jen pro výsměch. Především z těchto důvodů se obracím na vás. Za pochopení a vaši ochotu upřímně děkuji. obrazekDostali se mi do rukou vaše texty, pocházející z Vaší misie. Byl jsem mile překvapen vaši službou a ze srdce přeji hojné Boží požehnání. Jmenuji se Roman a jsem cikán, který se obrátil k Pánu Ježíši, ale později zase odpadl. Příčinu jsem se dověděl až tady ve vězení, že Pán Ježíš v mém životě musí mít vždy první místo, jinak neobstojím. Teď jsem ve vazební věznici a věřím tomu, že toto vězení je pro mne to stejné, co pro Jonáše znamenal pobyt ve velké rybě. Činím zde pokání a pevně jsem se rozhodl jít jen za Pánem. Pán mi pomohl přestat kouřit i v prostředí, které je naprosto stresové. \" V Kristu je možné všechno\". Snažím se mluvit o Bohu i s druhými. Jsem totálně hladovějící člověk a čtení o Ježíši mne osvobozuje od temnoty, ve které jsem žil ještě před osmi měsíci. Snad Vás toto mé krátké svědectví zaujme a budete na mne i mé spoluvězně pamatovat s vašimi tisky. Abych mohl víc poznávat Ježíše Krista a Boha zázraků a lásky, která je nejmocnější síla v tomto Bohem stvořeném univerzu. Předem Vám děkuji. obrazekDěkuji Vám za letáčky a Váš dopis, udělali jste mi velkou radost. Dostal jsem víc síly v tomto prostředí obstát. V nejhorší chvíli jsem zůstal úplně sám. Hledal jsem stále něčí oporu. Po čase se mi dal nalézt Pán Ježíš a také jsem dostal Váš letáček. Rád bych vlastnil Bibli, můžete-li, pošlete mi ji. Také bych rád dálkově studoval biblickou školu. Vážení přátelé, ani si nedovedete představit, jak jsem rád, že jste se mi ozvali. obrazekDrazí přátelé, jsem sám bez rodiny. Rodiče mi zemřeli, když mi bylo 13 let a já se octl v dětském domově. Pak jsem neustále měnil zaměstnání, protože nemám vzdělání. Jste pro mne vším, mohli byste být mými přáteli? Vaše čtení mi dává sílu, abych našel lepší cestu. Tak jak mám já Vás rád, tak mějte i Vy mne. Nechci, aby bylo se mnou pohrdáno. Zde to prožívám každých 5 minut, ale není úniku. Proto prosím buďte mi oporou. Nyní jsem ve výkonu trestu, ale ne za závažný trestný čin. Mám dva roky na určito, ale pak se už nemám kam vrátit. obrazekV současné době se nacházím ve vězení a to již dlouhých 6 let a zbývá dva. Co bude dál, ví jen Bůh. Nemám už nikoho a nic, i když jsem měl pěkné zaměstnání, byt a rodinu. Když pro mě domů přišla policie s tím, že se potřebují jenom na něco zeptat, netušil jsem, že všechno co a kdo mě obklopuje a co mám rád, vidím naposled. Můžu-li to k něčemu přirovnat tak k povodni, nebo požáru. Když voda, nebo oheň vezme vše, tak člověku zbude aspoň svoboda. Ale mně vzali i tu svobodu a nejhorší je, že jsem se neprovinil tím, za co jsem byl odsouzen. Ale to Vám píše asi každý. Hlavní důvod, proč Vám píši je prosba. Nejsem nevěřící, ale chci věřit naplno. Mohli byste mi poslat nějaké letáčky? obrazekDrazí přátelé, děkuji za letáčky a tím za pomoc při misijní službě zde ve věznici. Máme v Kristu nového brášku, je z Vietnamu. Jsme spolu na cele a studujeme Písmo. Pán úžasně působí v srdcích lidí. obrazekDrazí přátelé, získal jsem vaši adresu z letáčku \"Úplně jiná kniha\". Tento spisek a některé další nám věnovali spoluodsouzení z vedlejší světnice. Do dnešní doby jsem neměl možnost se s takovými materiály setkat, přitom jsem ani nevěřil v Boha. Z brožurky od Vás a argumenty z rozhovoru s kamarády z vedlejší cely jsem dospěl k názoru, že Bůh existuje. Chtěl bych vás poprosit, kdybyste byli tak hodní a zaslali nám ještě nějaké letáčky a studijní materiály, protože takových jako jsem já je na oddíle většina. Chtěl bych Vás poprosit, jestli můžete pro nás sehnat Bibli k lepšímu poznání cesty k Bohu. obrazekDěkuji Vám ze srdce za zaslané brožurky, nejenže zásilka potěšila celou naši světnici, ale ještě jsme z nich udělali nástěnku na chodbě oddílu. K naší velké radosti se většina spoluodsouzených začala mít zájem o Boha a Pána Ježíše. Hodně lidí také zaujali knihy, které jste nám poslali od něm. autora W. Gitta. Já osobně s přáteli probírám \"Otázky, které jsou kladeny vždy znovu\". A žasnu, jak pěkně srozumitelně jsou jednotlivé otázky zodpovězeny. Byl jsem požádán některými spoluodsouzenými, abych se vás zeptal, zda byste nám nezaslali další křesťanské materiály, které by nám lépe pomohli se orientovat v Bibli. Také bychom potřebovali několik bloků a tužky, abychom si mohli dělat poznámky a výpisy při studiu Bible. Máme zájem změnit svůj život, protože jsme poznali, že bez Pána Ježíše jsme žili strašně špatně. Dnes, když se dívám zpátky na svůj život, nemohu pochopit, jak to, že jsem mohl být tak zlý a špatný. Ve své cestě jsem došel tak daleko, že jsem okradl vlastní rodiče. Nezlobte se, ale já to prostě musím někomu říct, musím se přiznat, jak špatně jsem žil, aby se mi ulevilo a abych měl sílu žít úplně jinak než dosud. Strašně mě pomohla slova z vaší jedné brožurky\" Jsi milován takový jaký jsi. Pochopil jsem a se mnou většina spoluvězňů, že Pán Ježíš myslí na nás, a chce aby jsme ho pustili do svých srdcí. Dnes už vím jistě, že chci žít spolu s Pánem Ježíšem a že se musím moc a moc změnit k lepšímu. Chci pozvat Pána Boha do svého srdce a prosit za odpuštění všeho zlého, co jsem komu v životě udělal. Prosím Vás, pomozte mi najít tu správnou cestu, aby můj život měl konečně cenu. Věřím, že mně pochopíte a těším se na dopis od Vás. obrazekObdržel jsem Váš zpravodaj, který mne zaujal a vyzval k povinnosti zapojit se do řetězu, který je opravdu dost krátký, abychom: \"Jdouce po všem světě kázali evangelium všemu stvoření\". Nám všem dává jasnou výzvu: \"Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou\". Já sám se k této výzvě připojuji spolu s Vámi. Přesto, že jsem prostorově omezen. Zde na oddělení výjimečných trestů je to velmi těžké. I když jsem byl svědek trestné činnosti, odseděl jsem si mnoho měsíců v cele smrti. Ale Pán Ježíš mi život zachránil i duši mou spasil. Duch svatý mne vede tou dobrou cestou. Pokouším se, a vypadá to, že i úspěšně, dávat na dobrou cestu rodiče, sourozence a přátele. Modlím se, aby vše dopadlo dobře.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!