Fotodokumentace – DEN BIBLE 2016

obrazek* Dny Bible byly zahájeny zpěvem Kralických dětí a uvítání panem starostou.
* Návštěvníci mohli během dne vyslechnout řadu přednášek: o Janu Blahoslavovi (Vláďa Donát), o Karlu st. ze Žerotína (David Rafael), o objevu Kralické tiskárny a Dr. Fialové (Jan Franců, Josef Kovář).
* Velkým duchovním zážitkem pak byla pro přítomné slavnostní bohoslužba v Kralickém kostele (kázal Bohdan Čančík, kazatel Jednoty bratrské).
* Navečer jsme pak mohli vyslechnout čtení J.A.Komenského v podání herečky divadla Studia Ypsilon v Praze Jaroslavy Kretschmerové.
* Po celý den probíhal průběžně na tvrzi výklad Pavla Petránka s názvem „Příběh Kralické tvrze“.
* Nedaleko si mohli návštěvníci vyzkoušet práci tiskařů - tiskařské umění předvedl Roman Prokeš.
* Během dne mohli návštěvníci shlédnout také ukázku bojového umění skupiny historického šermu Bellátor, ukázku dobových řemesel, které jsou součástí ležení (kovář, švec, tkadlena + švadlena, tesař, pasíř a hrnčíř), středověké kuchyně, střelby z luku apod.
* Velký zájem byl o nabídku Malého muzea Bible z Pelhřimova – návštěvníci mohli prohlédnout např. nejmenší Bibli světa, Měsíční Bibli, svitek Tóry nebo desítky Biblí v mnoha různých světových jazycích. Dále také Bibli zapečenou v chlebu – jeden ze způsobů pašování Bible v minulosti. Dále si u nás zájemci mohli vyzkoušet výrobu ručního papíru, tisk grafickým lisem nebo psaní brkem a inkoustem.
Více na: facebook-den-bible

Dny Bible byly zahájeny zpěvem Kralických dětí a uvítání panem starostou.
obrazek

Návštěvníci mohli během dne vyslechnout řadu přednášek
obrazek

Součástí programu Dne Bible kralické 2016 byla účast Malého muzea Bible z Pelhřimova
obrazek

Praktická ukázka Bible do „nepohody“
obrazek

Roman Prokeš je člověk doby reformace. Také letos předvedl tiskařský stroj a tiskařské umění. Více na: Studio Bez kliky
obrazek

O ukázku věrných dobových kostýmů se postarala Skupina historického šermu Bellátor
obrazek

Příběh Kralické tvrze návštěvníkům trpělivě vyprávěl Pavel Petránek. Více o Kralické tvrzi
obrazek

Atmosféru středověku byla znát na každém kroku
obrazek

Ukázka dobových řemesel, které jsou součástí ležení
obrazek

Ukázka dobového odívání
obrazek

Děti si mohly zkusit středověké kostýmy.
obrazek

Návštěvníci mohli ochutnat pokrmy středověké kuchyně
obrazek

Jídlo chutnalo výtečně
obrazek

Pro zájemce byl zajištěn kurz střílení z luku
obrazek

Nechyběl ani výstřel z historického děla
obrazek

Skupina historického šermu Bellátor předvedla evropské středověké bojové umění, s důrazem na 2. polovinu 15. století
obrazek

Ukázka přípravy na střelbu mušketýrů z doby Bělohorské
obrazek

Pak přišly ohlušující výstřely
obrazek

Mušketýři se přišli blýsknout i do našeho stánku BTM
obrazek

Vznešené dámy ze středověku se podivovaly tiskovým produktům BTM
obrazek

Náš stánek byl v obležení návštěvníků až do pozdních odpoledních hodin
obrazek

Také v budově muzea probíhala ukázka umění středověkého tisku
obrazek

Navečer David Rafael pozval herečku divadla Studia Ypsilon v Praze Jaroslavu Kretschmerovou ke čtení spisů J.A.Komenského a besedě o Bibli
obrazek


Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!