obrazek* Dny Bible byly zahájeny zpěvem Kralických dětí a uvítání panem starostou. * Návštěvníci mohli během dne vyslechnout řadu přednášek: o Janu Blahoslavovi (Vláďa Donát), o Karlu st. ze Žerotína (David Rafael), o objevu Kralické tiskárny a Dr. Fialové (Jan Franců, Josef Kovář). * Velkým duchovním zážitkem pak byla pro přítomné slavnostní bohoslužba v Kralickém kostele (kázal Bohdan Čančík, kazatel Jednoty bratrské). * Navečer jsme pak mohli vyslechnout čtení J.A.Komenského v podání herečky divadla Studia Ypsilon v Praze Jaroslavy Kretschmerové. * Po celý den probíhal průběžně na tvrzi výklad Pavla Petránka s názvem „Příběh Kralické tvrze“. * Nedaleko si mohli návštěvníci vyzkoušet práci tiskařů - tiskařské umění předvedl Roman Prokeš. * Během dne mohli návštěvníci shlédnout také ukázku bojového umění skupiny historického šermu Bellátor, ukázku dobových řemesel, které jsou součástí ležení (kovář, švec, tkadlena + švadlena, tesař, pasíř a hrnčíř), středověké kuchyně, střelby z luku apod. * Velký zájem byl o nabídku Malého muzea Bible z Pelhřimova – návštěvníci mohli prohlédnout např. nejmenší Bibli světa, Měsíční Bibli, svitek Tóry nebo desítky Biblí v mnoha různých světových jazycích. Dále také Bibli zapečenou v chlebu – jeden ze způsobů pašování Bible v minulosti. Dále si u nás zájemci mohli vyzkoušet výrobu ručního papíru, tisk grafickým lisem nebo psaní brkem a inkoustem. Více na: facebook-den-bible Dny Bible byly zahájeny zpěvem Kralických dětí a uvítání panem starostou. obrazek Návštěvníci mohli během dne vyslechnout řadu přednášek obrazek Součástí programu Dne Bible kralické 2016 byla účast Malého muzea Bible z Pelhřimova obrazek Praktická ukázka Bible do „nepohody“ obrazek Roman Prokeš je člověk doby reformace. Také letos předvedl tiskařský stroj a tiskařské umění. Více na: Studio Bez kliky obrazek O ukázku věrných dobových kostýmů se postarala Skupina historického šermu Bellátor obrazek Příběh Kralické tvrze návštěvníkům trpělivě vyprávěl Pavel Petránek. Více o Kralické tvrzi obrazek Atmosféru středověku byla znát na každém kroku obrazek Ukázka dobových řemesel, které jsou součástí ležení obrazek Ukázka dobového odívání obrazek Děti si mohly zkusit středověké kostýmy. obrazek Návštěvníci mohli ochutnat pokrmy středověké kuchyně obrazek Jídlo chutnalo výtečně obrazek Pro zájemce byl zajištěn kurz střílení z luku obrazek Nechyběl ani výstřel z historického děla obrazek Skupina historického šermu Bellátor předvedla evropské středověké bojové umění, s důrazem na 2. polovinu 15. století obrazek Ukázka přípravy na střelbu mušketýrů z doby Bělohorské obrazek Pak přišly ohlušující výstřely obrazek Mušketýři se přišli blýsknout i do našeho stánku BTM obrazek Vznešené dámy ze středověku se podivovaly tiskovým produktům BTM obrazek Náš stánek byl v obležení návštěvníků až do pozdních odpoledních hodin obrazek Také v budově muzea probíhala ukázka umění středověkého tisku obrazek Navečer David Rafael pozval herečku divadla Studia Ypsilon v Praze Jaroslavu Kretschmerovou ke čtení spisů J.A.Komenského a besedě o Bibli obrazek

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!