HLAVNÍ PRODUKTY Naším hlavním produktem jsou misijní letáčky. Jsou známé i pod jinými názvy jako např. evangelizační spisky, traktáty, misijní texty aj. Jsou to krátké texty zaměřené na předání biblického poselství (evangelia) co nejsrozumitelnější formou. Mají nejrůznější formát, nejčastěji A4, A5, ale jsou i jiné varianty (formát A6, panoramatické karty aj.). Nejčastěji mají 2 listy, výjimečně i více (brožurky). DOPLŇKOVÉ PRODUKTY Kromě letáčků připravujeme i další doplňkové a speciální misijní produkty jako: dárkové krabičky, záložky, kalendáře, dárkové letáčky s vloženou přílohou (např. sáček čaje, kapučína, pleťového krému, semínek rostlin aj,) hry, aj. Pro cílené misijní akce nabízíme u některých řad kompletní sady letáčků ve vkusném obalu. ZAMĚŘENÍ PRODUKTŮ obrazekBTM se snaží připravovat letáčky pro misijní potřeby všech církví na biblickém základě. Přihlížíme ke zkušenostem v evangelizační praxi, materiály jsou vhodné jak pro misii jednotlivců, tak i pro různé akce v rámci společenství, pro misijní skupiny apod. EKUMENICKÝ CHARAKTER TEXTŮ Vybíráme témata, která jsou žádána nebo se osvědčila. To nejlepší, co mohou jednotlivé církve nabídnout, chceme předat ostatním. Je pochopitelné, že některé letáčky nemusí všem vyhovovat, ani by to nebylo možné, ale věříme, že si z naší nabídky lze vždy vybrat. AUTOŘI TEXTŮ Dbáme na to, aby nabídka letáčků byla pestrá, aby se střídali autoři z různých společenství. Mezi autory zařazujeme známé evangelisty, faráře, kazatele, ale i jednotlivé věřící (svědectví).

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!