Brněnská tisková misie v otázkách a odpovědích: 1. Jak vznikla Brněnská tisková misie? Tato myšlenka vznikla ještě za totality, kdy pan Ing. Josef Sečka emigroval do Rakouska z důvodů velkého pronásledování komunisty. Brzy se zapojil do návazné práce v zahraniční křesťanské rozhlasové misii TWR. Pod pseudonymem Pavel Bolar začal do tehdejšího Československa posílat těm posluchačům, kteří reagovali na vysílání a měli četné dotazy ohledně víry, zahraniční křesťanské letáčky. Jak si br. Sečka často posteskl – tyto však byly psány často špatnou češtinou, byly nebarevné a bylo jich málo. Po skončení totality a po založení pobočky TWR v Brně, přemýšlel br. Sečka o možnosti vydávat kvalitnější letáčky přímo z domácí produkce. Z finančního i odborného hlediska tu byla jen jediná možnost - obrátit se na některou ze zahraničních profesionálních tiskových misií o pomoc. Na výzvy odpověděla jediná tisková misie, a to z Německa v Marburgu (Stiftung Marburger Medien). Zrovna v této době zamýšlela podpořit misijní práci za bývalou železnou oponou. Po předložení projektu souhlasila s pomocí, ale pod podmínkou vzniku samostatné tiskové misie pro celé Československo. Na jaře, v roce 1992, mohla být z Boží milosti BTM založena. A tak díky bratřím a sestrám z Německa, kteří na tuto práci, zejména na drahý tisk letáčků po mnoho let (více než 20 let) finančně přispívali, mohlo a může být i u nás prostřednictvím těchto misijních textů zvěstováno evangelium. 2. Kolik pracovníků v BTM pracuje a jak vznikl tento pracovní tým? Zpočátku byla náročná práce zajišťována v tříčlenném týmu, postupně se tým rozrostli na pět členů. Nárůst práce si vyžádal, aby každý se staral o svůj úsek: tvorba textů a grafická příprava, administrativa, návazná práce (odpovědi na dopisy a duchovní poradenství), expedice a organizační záležitosti. Původně všichni členové pracovali v úplně jiných odvětvích, ale Bůh každému položil na srdce věnovat svůj čas pro tuto misijní práci. Samozřejmě, že tak náročná práce vyžaduje i další externí pomocníky - dobrovolníky z církví, kteří pomáhají zejména s rozesíláním zásilek. Zvláště při zasílání nové kolekce letáčků, kdy se zpočátku rozesílalo kolem 10 tisíc zásilek, v průměru 1,5 - 2 milionů kusů letáčků ročně (ČR+SR). Po rozdělení Československa se tiskly letáčky i ve slovenštině. V Bratislavě začala pracovat sesterská BTM - Bratislavská tlačová misia, která je od r. 2014 zcela samostatná. Nyní v brněnské centrále musí pracovnícj nabalit a rozeslat do čekých zemí během 2-3 dní již jen kolem 3 tisíc zásilek. 3. Jak vznikají letáčky, které BTM vydává? Texty BTM připravují především naši domácí autoři - evangelisté, faráři, kazatelé, ale i jednotliví věřící. Zvlášť účinné jsou svědectví lidí, kteří nalezli cestu k Bohu. Důležité jsou pro nás i náměty pro letáčky, zvláště od těch, kteří již mají zkušenosti z evangelizační praxe. Náš cíl je zprostředkovat to nejlepší, co v jednotlivých církvích mohou nabídnout - to chceme dát všem ostatním. Je pochopitelné, že vydané letáčky nejsou pro všechny vždy vyhovující, ani by to nebylo možné. Věříme však, že si z naší kolekce letáčků lze vždy vybrat. Misijní texty jsou vydávány v tematických řadách a mohou být proto i cílově orientovány: pro rodiny, nemocné, děti, mládež, ženy, starší generaci, lidi s problémy aj. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života, pomáhají překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnovení rodiny, morálky, pomáhají nalézt smysl života, varují před sektami aj. Snažíme se o to, aby nabídka byla pestrá, aby se střídali autoři z jednotlivých společenství, slovo bylo jednoduché a srozumitelné pro každého. 4. Jaká je zpětná vazba od lidí, kteří letáčky čtou? Hlavním cílem BTM je, aby se letáčky naučili používat věřící z jednotlivých církví - jako pomůcku při každodenním setkávání s lidmi. Mohou tak oslovit nevěřící evangeliem a současně je pozvat do svého společenství. Proto je na každém letáčku volné místo určené k individuálnímu označení (nejlépe razítko) toho společenství, které letáčky používá. Další duchovní vedení těch, kteří zareagovali, přebírají jednotlivá společenství. Dostáváme mnoho dopisů od těch, kteří letáčky rozdávají, mnozí věřící bývají povzbuzeni a osloveni i jejich textem. Dostáváme však také mnoho dopisů od těch, kteří hledají cestu k Bohu, a kteří dosud nechodí do žádné církve. Motivem, proč se lidé obrací na nás, bývá často jen to, že se ostýchají o těchto věcech mluvit s lidmi z jejich okolí. Je to velmi citlivá otázka, vždy se však snažíme tyto lidi "předat" ve vhodný čas do péče některé církve v jejich okolí. Dopisů je hodně, jsou to stovky nejrůznějších lidských osudů, některé z nich uveřejňujeme pro povzbuzení v našem Zpravodaji. 5. Jaké jsou současné době možnosti pro zvěstování evangelia v ČR? Patříme mezi země s velkým procentem nevěřících. Domácí misie má u nás ohromné možnosti. Každý se může zapojit. Záleží jen na nás věřících, jak tuto každodenní možnost vezmeme vážně. Jestliže milujeme lidi kolem nás, určitě najdeme způsob jak se přiblížit nenásilně k lidem a začít s nimi hovořit o duchovních věcech. Láska je vynalézavá. A právě k tomu nám mají pomáhat letáčky. Vždyť máme lidem co nabízet. Hodnoty, které jim nemůže dát nikdo jiný. Buďme si vědomi toho, že za zdánlivou maskou mnohého úspěšného moderního člověka se skrývá množství vnitřních problémů, zranění a nejistoty, které přináší tato doba. Pro misijní úspěch má význam zejména naše ranní modlitba - „Pane, přiveď mi do cesty lidi, kteří strádají, pošli mě za nimi, ukaž mi na ně“. Pak přijdou i výsledky. Vidíme to na těch, kteří to takto zkusili, jak jsou šťastni. Mají tu nejkrásnější životní náplň a radostné vnitřní uspokojení. 6. Jsou letáčky osloveni také mladí lidé? Máme speciální řadu pro mladé lidi - letáčky s označením MT. Formou poutavých svědectví, zajímavých informací, názorů známých osobností apod. jim nabízíme křesťanský pohled na aktuální témata: např. drogy, sex, AIDS apod. Snažíme se, abychom měli dostatek mladých autorů - mladí nejlépe rozumí mladým. Mezi nejúspěšnější program v ČR, který velmi oslovuje mladou generaci, patří přednášky lektorů organizace ACET. Jsou na téma sex, AIDS, vztahy, drogy apod. a jsou pro všechny typy škol. Připravujeme pro tyto akce, které probíhají ve spolupráci s místními církvemi, stále nové letáčky. V Brně také pomáháme lektorům ACETu při organizaci přednášek - z průměrně 300 oslovených žáků a studentů během jednoho týdne jich 50-60 přichází na následné pozvání na další akce do církve. 7. Jaké nebezpečí hrozí křesťanům v ČR v současné době? Je to Boží milost, že vnější nebezpečí pro křesťany u nás po skončení totality pominulo. O to víc musí každý z nás bojovat proti skrytému vnitřnímu nebezpečí, které k nám z různých stran přichází. V Bibli máme jasné upozornění pro tuto naši - jak všichni vnímáme - "poslední dobu", plnou všelijakých falešných učení. Musíme tedy všichni usilovat o vnitřní čistotu své církve. Současně však musíme pokračovat v budování vzájemné mezidenominační spolupráce. Potřebujeme se jako církev v dnešní těžké době v misijním úsilí ještě více sjednotit. To můžeme jedině tehdy, budeme-li vzájemně respektovat naše odlišné liturgické zvláštnosti, při vědomí naší jednomyslnosti v základním biblickém učení. BTM svým posláním a věroučným vyznáním se plně ztotožňuje s členstvím v České evangelické alianci. Zde chceme zejména přispět k jednotě všech křesťanů a efektivní spolupráci při evangelizaci. Nabízíme možnost poskytnutí misijních letáčků pro společné evangelizační akce, jako jsou: Pochod pro Ježíše, Pro Christ, akce OM apod. 8. Jaké plány (vize) má BTM do budoucna? Hlavní vizí je, aby BTM dovedla pružně reagovat na potřeby církve v dnešní době. Modlíme se za Boží vedení, aby nám Bůh ukázal, kterým směrem máme misii zaměřit. Možností je mnoho. Tiskové misie v dnešní době využívají stále více evangelizace po Internetu, vydávají se evangelizační CD (na rozdávání), dále využívají plakátové (bildboardové) misie, novinové misie, v BTM máme hudební skupinku, která může oslovit textem křesťanských písní. Našim stálým cílem je pomoc všem křesťanským společenstvím ve snaze zvýšit misijní aktivitu jejich členů. Rádi bychom, aby věřící vytvářeli ve společenstvích živé misijní skupinky, se kterými bychom byli v kontaktu. Není to samoúčelné, ale praktické, ověřené v zahraničí. Stává se to výhodou při realizaci našich současných misijních projektů, jako např. "Letáčky pro nemocnice" a "Letáčky proti drogám" nebo projektu na prázdniny "Letáčky na cesty". 9. Jaké jsou možnosti spolupráce s BTM? Kdokoliv se může přihlásit ke spolupráci. Každý zájemce obdrží nezávazně (na ukázku) soubor aktuálních materiálů a možnosti pro zapojení se do misijní práce. Misijní texty jsou neprodejné. Jako nevýdělečná společnost zasíláme texty za dobrovolný finanční příspěvek, který je nutný pro krytí nákladů na tisk a režii. V současné době máme v průměru náklady asi 3 - 5 Kč za letáček. Zdarma poskytujeme texty jen těm, kteří nemohou z finančních důvodů přispět. Naše kontaktní adresa je: BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE (BTM), Smetanova 9, 602 00 BRNO tel./fax. 545 224 222, e-mail: btm@btm.cz, www.btm.cz BTM pořádá také semináře o tiskové misii. Pravidelně navštěvujeme společenství se svým programem o osobní evangelizaci (diasérie, video-filmy, výklad), hudební program skupinky BTM, výměna zkušeností (beseda, čtení z dopisů, svědectví, modlitby). Do dnešního dne jsme přijali pozvání na desítky míst v České i Slovenské republice. Těšíme se i na Vaše každé pozvání.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!