Brněnská tisková misie je ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou krátkých misijních textů - letáčků. Cílem je morální a duchovní ozdravění národa. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, morálky, varují před sektami, informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky). Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby. Texty vycházejí ve velkých nákladech a jsou cílově orientovány: pro rodiny, děti, mládež, seniory, lidi s problémy aj. Jsou rozšiřovány zdarma našimi spolupracovníky - odběrateli (členové různých církví) všem zájemcům - jednotlivcům i organizacím. Letáčky distribuujeme také do nemocnic, léčeben, věznic, organizujeme přednášky na školách apod. Součástí naší práce je písemný, telefonický i osobní kontakt s lidmi, kteří reagují na letáčky a hledají smysl života. Texty jsou neprodejné.

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!