Brněnská tisková misie, z. s. Křesťanská nezisková ekumenická společnost Brněnská tisková misie (zkratka BTM), byla založena v roce 1992 v Brně jako občanské sdružení (registrace na MV dne 22. 4. 1992 pod č. VSC/1-11284/92-R). Od r. 2014 je společnost registrována jako zapsaná společnost. IČO společnosti je 44991002. BTM je napojena na evropskou síť tiskových misií. Úzce spolupracuje zejména s německou tiskovou misií v Marburgu: SMM - Stiftung Marburger Medien V r. 1993 BTM-Brno zřídila na Slovensku svoji samostatnou expediční pobočku - Bratislavská tlačová misia, která se stala brzy legislativně samostatná, pouze s pracovní vazbou na BTM-Brno. Od r. 2014 pak došlo k definitivnímu rozdělení obou misií, BTM-Bratislava nyní pracuje již zcela nezávisle na BTM-Brno. Nejvyšším orgánem společnosti BTM-Brno je Správní rada (dříve Bratrská rada), složená ze zástupců církví a křesťanských organizací. Předseda společnosti je doc. MUDr. Pavel Smilek, PhD. Činnost pobočky zajišťuje výkonná kancelář (centrála), kterou řídí výkonný vedoucí - Bc. Jan Titěra. BTM je mezidenominační (ekumenická) společnost. BTM je členem České evangelikální aliance

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!