BTM jako nezisková společnost je financována pouze na základě dobrovolných finančních příspěvků (darů). Finanční dary mohou být dvojího druhu: – úhrada (poskytnutý dar) za odebrané misijní produkty – účelový příspěvek na misijní dílo BTM (jednorázový, nebo pravidelný, bez ohledu na odebrané produkty) Všem odběratelům v souladu se zákonem můžeme na vyžádání poslat patřičný daňový doklad: – příjmový doklad nebo – podnikatelům, církvím a organizacím: FAKTURU Dárcům, kteří mohou za zaslané finanční dary uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování, zašleme na vyžádání: Potvrzení o celkové výši poskytnutých ročních příspěvků. Toto potvrzení se vydává v souladu se zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů (§15, odst. 8 u fyzických osob, popř. §20, odst. 8 u právnických osob) ve znění pozdějších předpisů jako doklad pro odpočet tohoto daru od základu daně z příjmu dárce. Dary, poskytnuté ve prospěch Brněnské tiskové misie slouží v souladu se stanovami BTM na krytí misijní činnosti (na účely náboženské, charitativní, sociální, vzdělávací, humanitární a jiné veřejně prospěšné činnosti).

Líbí se Vám náš článek? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!