obrazekVánoční zvěst - naděje pro každého „V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel — váš Mesiáš a Pán.“ (Lukáš 2,9–11) Zpráva o příchodu Spasitele na náš svět je úžasná i v dnešní době. Přináší naději do našeho vystrašeného světa, plného překvapení a zvratů. Bojíme se budoucnosti, světových katastrof, válečných konfliktů, ztráty existenčních jistot, nemoci, našeho selhání, stáří, samoty… Všechny tyto starosti a obavy převyšuje radostná zvěst o příchodu Spasitele — Zachránce. On je ten, který hojí rány, uzdravuje nemoci, odpouští naše hříchy, nabízí novou šanci, dává smysl životu a připravuje nám místo ve svém království. Chcete se i vy vydat na cestu života, kterou provází pokoj, radost a jistota, že nikdy nezůstanete sami? Dovolte Ježíši, aby se narodil i ve vašem srdci. On vás nikdy neopustí a nezklame.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!