obrazekCo pro nás znamenají Vánoce? Nejdůležitější otázkou týkající se Boha je pro většinu lidí především jeho existence. Existuje skutečně Bůh? Dokazovat existenci Boha je podobné jako dokazovat existenci autora nějaké knihy. Tak, jako kniha má svého autora, tak také stvoření má svého Stvořitele. Mnohem důležitější otázkou je: Jaký vlastně Bůh je? Má o nás zájem? Ví něco o tom, jaké je být člověkem? Rozumí mým potřebám, zápasům a bolestem? Ví, co znamená radovat se i plakat, doufat i zklamat se, milovat i prožívat strach, namáhat se i zažít neúspěch, být hladový a žíznivý, trpět a být osamělý? Pokud je Bůh někde nahoře, v bezpečné vzdálenosti od bolestí světa a lidského života, potom Bůh pro mne nemá až takový význam. Ale právě Vánoce zvěstují Boha, který není někde nahoře, daleko od lidí, ale je zde dole, celkem blízko, dokonce blíž, než si myslíme. Vánoce nám zvěstují narození Božího Syna v Betlémě, jménem Ježíš. Jeho původ je Božský i lidský zároveň. Je zde s námi jako člověk i jako Bůh. Je s námi jako člověk Co to znamená? Jen člověk rozumí člověku. Tak jako člověk neví, jaké to je být Bohem, i když je stvořený k Božímu obrazu, ani Bůh by nevěděl, jaké to je být člověkem, i když je jeho Stvořitelem. Ale Bůh se v Ježíši Kristu stal jedním z nás. Od prvních Vánoc už nikdo nemůže říct na adresu Boha: „Bože, Ty nevíš, jaké to je být člověkem s jeho starostmi a radostmi. Nevíš, co je hlad, trpět nedostatkem, nemocemi, plakat nad hrobem bližního, být sám, opuštěný, Bože, Ty nevíš…Ale Bůh to ví, neboť se stal člověkem, jedním z nás. On to ví z vlastní zkušenosti. Poznal lidský život zvenku i zevnitř. Nic lidského mu není cizí, kromě hříchu. Ježíš, jako člověk je s námi a dokonale nám rozumí. Je s námi jako Bůh Nepotřebujeme, aby nám jen někdo rozuměl a litoval nás. Potřebujeme, aby nám někdo pomohl. Ale je to pomoc, na kterou žádný z lidí nestačí. Žádný člověk nás nemůže zbavit břemena viny a tíhy hříchů. Nikdo z lidí nám nemůže dát pokoj, který převyšuje lidský rozum, pokoj uprostřed nepokoje, dát skutečnou radost, radost větší, než chvilkové rozptýlení, dát smysl života, který dokonale uspokojí naši bytost, dát nadějí, která sahá až za hrob, dát lásku, která miluje i nepřátele, dát sílu, když už jsme na dně a nemáme chuť žít ani bojovat. Toto vše nám může dát jedině Ježíš, Jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. Co pro nás Vánoce znamenají? Že už nic nemusí být takové, jako dřív. I náš život se celý může změnit. Je zde Ježíš, který má moc odpouštět naše hříchy a dát nám šanci nového začátku. Může nás provázet našim životem vždy a všude, na každém místě a v každé chvíli. Jak dlouho? „Hle, já jsem s vámi až do skonání světa!“ (Matouš 28,20) Bůh není někde daleko, vzdálený. Není ani někde nahoře, vysoko. Bůh je mezi námi a s námi. Přišel viditelně na tento svět jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečení, jedl náš pokrm. Stal se bratrem všech lidí a teď klepe na dveře tvého srdce. Touží se s tebou setkat. Pozveš jej do svého života?

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!