obrazekCO DĚLAT, KDYŽ… neumím vyjít se svou tchyní? CO DĚLAT, KDYŽ… je tak těžké mluvit s mým mužem? CO DĚLAT, KDYŽ… chci naučit děti uklízet? Po rychlém rozebrání prvního i druhého dílu studie „Nový život v rodině“ vznikla myšlenka spojit oba díly dohromady a vydat je jako jedinou publikaci. Nové, velmi přehledné, atraktivní zpracování společného díla německých autorů, křesťansky orientovaných odborníků, kteří sdílí své nejdůležitější celoživotní poznatky a zkušenosti.

Publikace je rozdělena do tří částí: Zadáno pro snoubence Zadáno pro manžele Zadáno pro rodiče Publikace by snad neměla chybět v žádné křesťanské rodině a také u těch, kteří chtějí žít ve svých rodinách šťastný a hodnotný život. 248 stran formátu A5, brožovaná vazba.

Ukázka z knihy Nový život v rodině ZADÁNO PRO RODIČE JAK VYTVÁŘET RODINNOU ATMOSFÉRU obrazekOchranný deštník biblických principů Edith Schaefferová ve své knize Životní prostor rodiny uvádí: „Rodina je vyvážené, vyrovnané prostředí pro růst osobnosti. Pro tento účel byla rodina zřízena.“ Uhodila mne do očí slova „vyrovnaný, vyvážený“. Vždyť nejrůznější zájmy, povahy, úkoly, přání a očekávání vytváření v rodinách živnou půdu pro vznik konfliktů. Znovu jsem proto musel přemýšlet nad otázkou, jak vytvořit harmonický společný život v rodině. Protože v Bibli čteme, že není dobré, aby byl člověk sám, nemám ani ve chvílích „blesků a hromů“ možnost ústupu. Nicméně pokud se snažím fungovat bez „ochranného deštníku“ biblických principů, často pořádně „zmoknu“. Z čeho se tento ochranný deštník skládá? Jednota Bůh touží po tom, aby byl jedno s námi. A tuto jednotu mám odrážet i ve vztahu ke svému partnerovi. Umíte si představit, že Bůh pro to udělá všechno, pokud mu dovolíme jednat? Často mu však vstupujeme do cesty, protože na to prostě nemyslíme. Pro život v jednotě je nutné být připraven přinášet oběti. To mně osobně jako mladému muži připadalo velice těžké. Například když jsem se celý den těšil na příjemný večer u televize, a manželka chtěla právě ten večer mluvit o tom, čím ji děti přes den rozzlobily. A přitom už 10 minut běžela v televizi napínavá detektivka! U Pána Boha však platí jiná logika: když je člověk připravený obětovat své vlastní zájmy pro potřeby druhých, má z toho pak sám největší užitek. Větší než požitek ze sledování detektivky. Člověku velmi prospěje, když prožije „detektivní příběh“ ve vlastním srdci a dovolí „komisaři Ježíši“ sejmout pouta záporného postoje. Jednota nás stojí naše sobectví. Je to výraz síly a soudržnosti, dodává nám jistotu a vnáší dobrou atmosféru. V takové jednotě žili první lidé. Ale pak přišel pád do hříchu, kdy byla dokonalá harmonie zničena svévolným jednáním člověka. Bylo přerušeno úzké spojení s Bohem. Lidé začali žít svůj vlastní život mimo ochranné pásmo Boží – už to nebyl vyvážený, vyrovnaný rodinný život. Ale přesto máme v Ježíši Kristu možnost přijít znovu pod Boží ochranu a vedení. obrazekZodpovědnost Převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, to je první krok. My rodiče jsme vzorem pro své děti. Jak spolu navzájem jednáme? Jaká měřítka tím předáváme svým dětem? Náš rodinný život je vystaven mnoha vlivům, a vidíme, jak v očích společnosti v posledních desetiletích ztrácí svou váhu. Je mnohem těžší budovat „teplé hnízdečko“ jako ochranu před intelektuálními, citovými a duchovními útoky. Musíme se opět a vědomě pro rodinu rozhodovat. To vyžaduje vytrvalost – vzácnou vlastnost v naší společnosti, která je připravena všechno snadno odhodit a opustit. Bible nás také vybízí, abychom převzali zodpovědnost a sami se rozhodli, jaké vlivy necháme na svou rodinu působit. Snaha po nezávislosti, nezávaznost, materialismus, nedostatečná rodičovská péče a kariérismus mohou všechno zničit. Obětavost Bez obětavosti je nemožné vytvořit pravý domov, ve kterém by se člověk cítil v bezpečí. Přijímat toho druhého v jeho odlišnosti, milovat ho a být milován – tomu se musí i dospělí často učit. Ani dítě se s tím nenarodí, vzájemnost v rodinném životě je nutné se učit. Pomohou vám v tom jasná pravidla, ve kterých se obětavost projevuje, např.: - úcta a ohled na lidi i na věci, které jsou pro ostatní důležité; - nesmát se něčemu, co se druhému právě nepovedlo; - zdvořile, uctivě jednat; - projevovat zájem o druhého. Milosrdenství Kdo stále jen někoho odsuzuje, místo aby mu prokázal porozumění, vytváří v rodině živnou půdu pro kritiku, negativní myšlení a pomluvy. Tím se ničí důvěra – a šíří se strach. Každý bojuje za svá práva, protože má pocit, že by jinak přišel zkrátka. Rodinný život se bude vyznačovat zákonictvím a přísností, možná dokonce pouhým plněním vlastních povinností. A koho by něco takového těšilo? Být milosrdný, odpouštět a přijímat odpuštění, moci dělat chyby, to vše vytváří atmosféru, ve které mohou zdravé rodinné vztahy růst. Tak vzniká atmosféra, ve které lze i konstruktivně řešit konflikty. obrazekPovzbuzení a svoboda Člověk může toho druhého povzbuzovat a dávat mu pocit svobody opravdu pouze tehdy, pokud mu chce skutečně sloužit a pokud je připraven od něj přijmout pomoc a výzvu k nápravě. Jak to vypadá v praxi? Pokud podporujeme silné stránky toho druhého, povzbuzujeme ho a vyvažujeme jeho slabosti svými vlastními schopnostmi, aniž bychom ho na to neustále upozorňovali, pomáháme mu budovat jeho vlastní sebevědomí a osvobozujeme ho v pravém slova smyslu. Rozhodující je však, s jakými pohnutkami to děláme. Srdce služebníka se nebude pokoušet nikým manipulovat, nikoho ovládat ani prosazovat své vlastní zájmy a představy. Důvěra Znát toho druhého a vědět, že i on mne zná, že se před ním mohu ukázat takový, jaký doopravdy jsem, jak se právě cítím, že mne přijímá i přes mé osobní slabosti – to je důvěra. Pokud takovou důvěru pěstujeme, tvoří jakousi „přikrývku“, která pomáhá našim vztahům nevychladnout. To však vyžaduje dostatek času pro pravou, hlubokou komunikaci. Vím, že mohu být jiný než ti druzí. Možná se moje povahové rysy každému nelíbí, ale pod takovou „přikrývkou“ bude pro mne snadnější se změnit a nechat se napravit. Je úžasně blahodárné vědět, že Bůh tvoří svůj vztah k nám právě na takových základech. Je to on, kdo nám skrze svého svatého Ducha dává sílu a motivaci měnit atmosféru v našich rodinách. Je nádherné čerpat z tohoto pramene síly a nechat se jím měnit.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!