obrazekKdykoliv se svět dostal do ekonomické, společenské nebo politické krize, snažili se všichni najít viníka. V době krize před první světovou válkou mnozí tvrdili: jsou to Židé. Za všeobecnou hospodářskou a společenskou krizi před druhou světovou válkou označil velký vůdce jasného viníka: byli to znovu Židé. Důsledkem bylo jejich pronásledování, vraždění a holokaust. Na nedávné pražské konferenci o antisemitismu a extrémismu zaznělo varování, že se v Evropě opět zvedá vlna enormní nenávisti vůči Židům. Židé se tu opět bojí žít. Jakoby se opakovala situace před světovými válkami. Židé odcházejí z Ukrajiny, chtějí odejít i z Francie, kde je ohrožují islamisté. Také v Belgii, Německu a jiných zemích hovoří Židé o odchodu. Tlak na Židy je i ve Spojených státech amerických. Lidé hledají viníka, který může za všechny problémy současného světa. Potřebují ho pojmenovat.

obrazekNehledejme dál viníky
Lidé by měli konečně přestat svádět vinu jeden na druhého. Viníci jsme my všichni. Vzbouřili jsme se proti Bohu a odtud pramení všechny bolesti lidstva. Jediné východisko z nouze je – návrat zpět k Bohu skrze Božího Syna, Pána Ježíše Krista. Ten nesl na kříži vinu nás všech, nesl naše nemoci, hříchy, prokletí… Byl za nás odsouzen, mučen a popraven. Ježíš vzal na sebe všechno prokletí celého světa.

obrazekTvůj osobní Spasitel
Ježíš vzal na sebe i tvoji osobní vinu, tvé vlastní prokletí, také tvůj strach, tvou nemoc, tvou sociální, společenskou i ekonomickou nouzi. Dokonce i tvou věčnou smrt. Už nemusíš tu hrůzu nést. Už nemusíš nenávidět svět, svůj osud v něm. Ježíš zaplatil svou krví za veškerou tvou vinu. Na tobě je jen, abys Ježíše přijal jako svého právního zástupce před Bohem. Jinak nemáš šanci obstát před svatým Bohem na soudu. Je bláznovstvím promarnit tuto životní šanci na záchranu.

obrazekPředejme tuto zprávu dále!
Ať se to někomu líbí či nelíbí: Bůh jasně stanovil, že před promarněným životem a věčnou smrtí nás zachraňuje pouze víra v Ježíše Krista. Tedy skutečnost, že Ježíš zemřel za mě, že jej přijímám jako svého osobního Spasitele a Pána života. A také, že Ježíš vstal z mrtvých, odešel zpět k Otci a přimlouvá se za mne i za tebe před Bohem. Přenesl nás ze smrti do nového života a nabízí nám věčný život.
Předejme tuto radostnou zprávu dále! Odhoďme zbraně, překujme meče v pluhy a smiřme se s Bohem i lidmi! A nezapomeňme na to podstatné: smíření lidí navzájem musí předcházet smíření s Bohem skrze Krista. Jinak to je jen humanistická iluze.

A tak není žádný důvod hledat viníka, důvod soudit druhé. Všichni jsme již byli odsouzeni spravedlivě a dokonale. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Na ukřižovaném Ježíši. Věřme tomu a jednejme podle toho!
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!