Lidé hledají cestu životem… Cestu, která bude smysluplná, bez válek a trápení, kde se všichni budou mít rádi a budou prožívat jen samé štěstí. Kolik už přišlo „spasitelů světa“, kteří tvrdili, že vybudují ráj na Zemi a nakonec se ukázalo, že to byli podvodníci. Historie ukázala, že všechny tyto snahy byly jen utopie. V této neřešitelné situaci Bůh nabízí člověku svou pomoc. V Bibli můžeme číst tato slova: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ (1. list Janův 4, 9) Je mnoho cest, ale jediná je pravá Jak na nabídku Boží pomoci člověk odpovídá? Většina lidí ji odmítá. Jdou si svou vlastní cestou a doufají, že si bez Boha vystačí. Denně můžeme číst v novinách, jaké to přináší ovoce. Policie zakládá kurzy sebeobrany pro seniory, aby se mohli bránit proti svým dětem a vnoučatům, když je psychicky a fyzicky týrají. Na druhou stranu někteří rodiče týrají své děti a ještě se cítí dotčeni, když je policie obviní… Když se novináři ptali Sira Nicolase Wintona, zachránce židovských dětí, na jeho názor jak změnit svět k lepšímu, řekl: „Někteří lidé to neradi slyší, ale musíme se vrátit k lásce, porozumění, odpuštění… Jinudy cesta nevede.“ Ano, to je ta jediná správná cesta. Musíme se vrátit k Bohu, protože Bůh je láska. Zajímá se Bůh o člověka? V čase vánočním si můžeme znovu uvědomit, co pro nás Bůh udělal. Poslal na svět svého jediného syna Ježíše Krista, aby nás zachránil. Ježíš – Král králů – nepřišel jako politik, který prohodí pár vět s obyčejnými lidmi, ujistí je, že pro ně něco udělá a zase odejde. Ne! Ježíš nelpěl na tom, kým byl. Odložil svou neomezenou moc a stal se jedním z nás. I když byl člověkem, nikdy nepřestal být Božím Synem. Udělal mnoho zázraků, ale nikdy svou moc nezneužil pro sebe. Ježíš nepřišel, aby mu lidé sloužili, ale aby On sám sloužil lidem. Ponížil se tak, že podstoupil potupnou smrt na kříži. Zastoupil nás. Tam kde jsme měli být ztrestáni my, byl ztrestán On. Vzal naše viny, naše hříchy na sebe. Nebylo jiné cesty ke smíření mezi člověkem a Bohem. Dobrovolně, z lásky k nám se Boží Syn stal člověkem, abychom se my – lidé – mohli stát Božími dětmi. Může někdo tvrdit, že se Bůh nezajímá o člověka? Že je někde daleko od nás? Pravý význam Vánoc Na této zemi se v historicky daném čase Josefovi a Marii narodilo dítě, stejně krásné jako ostatní, a přece neobyčejné dítě – Boží Syn, náš Spasitel. Ten, který přichází za lidmi, přestože ho to nakonec stojí život. To je pravý význam Vánoc. Nikoli jen dárečky, líbivá idyla a lidové tradice. V narození Ježíšově jsme obdrželi nejvzácnější Boží dar lidem. Ježíš chce každému z nás ukázat pravou cestu života. Vždyť On nás vykoupil a zachránil od věčného zahynutí. Chce každému darovat nový život založený na lásce… Lásce Boží. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Evangelium podle Lukáše 2, 14)

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!