„Máme se spokojit se situací v naší zemi? S lidmi, kteří nám vládnou? Bude vůbec někdy lépe?“ kladou si dnes lidé podobné otázky. U mnohých vnímám slábnoucí naději na lepší budoucnost… Do jisté míry se nálada ve společnosti podobá situaci v Izraeli před dvěma tisíci lety. Také tehdy byli lidé znechuceni politikařením představitelů národa. Byli roztrpčeni ze ztráty národní samostatnosti. Byli rozhořčeni sociální nespravedlností. Jako věřící lidé hleděli k Bohu a vyhlíželi naplnění dávných proroctví o příchodu Mesiáše. Vyhlíželi toho, který je měl zachránit. Od něho čekali skutečnou změnu. Když se však dlouho očekávaný Mesiáš narodil, téměř nikdo si toho nevšiml. Jen jeho matka a pěstoun, možná pár lidí v malém městě Betlémě, chudí pastýři a cizinci z Východu. Rozruch vyvolal jen král Herodes, který nechal ze strachu o trůn zabít betlémské chlapce. Ale pak se na všechno rychle zapomnělo a život šel dál. A lidé stále čekali. Čekali na někoho, kdo byl již dávno mezi nimi. Ten „někdo“ v dospělosti veřejně vy­stoupil, činil dobré skutky plné lásky a milosrdenství. Nakonec zemřel za nás na kříži. Vzal na sebe všechny hříchy světa, aby nás vykoupil. Tím přinesl všem lidem šanci na nový, věčný život. Tak naplnil své po­slání Ježíš Kristus – Boží Syn, Spasitel světa. Ti, kteří ho tehdy přijali a uvěřili v něho, začali žít opravdovým životem ve společenství s milujícím Bohem. Ale Ježíš nepatří pouze historii. Vstal z mrtvých a žije navěky! Co můžeme očekávat od Vánoc my? Advent je doba očekávání. Děti čekají na Vánoce a pře­devším na dárky pod stromečkem. Labužníci čekají, jaké dobroty se objeví na stole a ve špižírně. Unavení lidé čekají na pár dní volna, kdy si budou moci odpočinout. Znudění lidé čekají na několik zábavných chvil u televize nebo s přáteli. A co my? Čekáme ve svém životě ještě nějakou změnu? Adventní doba nám dává šanci zastavit se a přemýšlet: Co je vlastně pravým smyslem našeho života? Víme to vůbec? Máme jistotu, že naplníme svůj život tím nejlepším možným obsahem? Advent nám říká: můžete očekávat – a očekávejte – vyhlížejte Toho, který přišel z nebe za vámi. On přišel, abyste měli život, a to plný život. Nejen na této zemi, ale jednou věčný život v nebi. Nedovolme, aby nám uniklo, že Ježíš Kristus přichází za námi i dnes. Nedovolme, aby starosti, práce ani zábava přehlušily tu dobrou vánoční zprávu: Nám, nám, narodil se! Narodil se i pro tebe, i pro mne! Přišel tenkrát a přichází i dnes. I letošní Vánoce jsou vzácnou příležitostí, kterou nám Bůh dává. Máme příležitost se s ním setkat, protože On není daleko od kohokoliv z nás. Je od nás vždy jen na vzdálenost jedné upřímné modlitby. On přišel, on znovu přichází. V něm je naděje na skutečný život pro každého z nás. Stojí u dveří a čeká, až ho pozveme dál… Pavel Coufal

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!