HRAJE SE V NEBI FOTBAL?
Možná jste slyšeli ten vtip o dvou přátelích, kteří chtěli vědět, jestli se v nebi hraje fotbal. Domluvili se, že ten, kdo první zemře, to zjistí a dá tomu druhému vědět. Pepa zemřel první a za pár dní po své smrti se objevil Frantovi ve snu. Franta se ho ptá: „Co jsi zjistil? Hrají v nebi fotbal?“ Pepa mu odpovídá: „Mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je: ano, v nebi hrají fotbal. Špatná zpráva je: zítra večer nastupuješ do branky.“

obrazekPřelom října a listopadu je pro mnoho lidí velmi citově náročný. Značná část národa se vydává na hřbitovy, aby uctili památku zesnulých. Na mnoho lidí padá smutek, na některé tíseň, samota, možná i deprese. Ano, pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se s otázkou smrti. Co se stane, až zemřu? To je velmi důležitá otázka, protože smrti se jednoduše nevyhneme. Statistiky jsou neúprosné. Ze sto lidí sto umírá. Takže: co se stane, až umřeme?

Lidské představy o věčnosti
Lidé mají mnoho falešných představ o tom, co s nimi bude. Jedni jsou přesvědčeni, že po smrti už nic není, člověk prostě přestane existovat. My, kteří jsme vyrůstali v době ateizmu, jsme tento názor dokonce slyšeli oficiálně ve škole. Dodnes jej zastává mnoho lidí: umřu – a potom už nebude nic. Tak jak se o tom zpívá v písni Voskovce a Wericha: Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře, život plyne, jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později, kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Kolik lidí žilo a stále žije podle této filozofie, která je ještě drsněji vyjádřena ve rčení: jezme, pijme, protože zítra zemřeme. Když po smrti tedy už nic není a život nemá jiný smysl, pak nezbývá, než abychom si užili dnešek naplno.

Jiní zase věří, že každý má po smrti ještě druhou šanci. Že bude moci nějak odčinit to, co tady pokazil. Nejsou to však jen sentimentální představy a přání? Vždyť jediná šance, kterou máme, je teď a tady. Po smrti už druhá šance nebude…

S Bohem, nebo bez Boha?
Co se s námi stane, až projdeme branou smrti? Tělo uloží do hrobu nebo ho zpopelní. Ale duch – co bude s ním? To záleží na tom, jestli jsme smířeni s Bohem nebo ne. Pokud jsme smířeni s Bohem skrze oběť Ježíše Krista, máme nový život v Bohu. Náš duch půjde rovnou do nebe k Ježíši. Odejdeme z tohoto nedokonalého těla, které přestane fungovat, a půjdeme domů, k Pánu! Při vzkříšení na konci věků dostaneme nová těla, přizpůsobená životu ve slávě. Nepomíjitelná, oslavená těla. Už nás nic nebude bolet, nebudou nám překážet brýle, berle, invalidní vozík… Nikdy neonemocníme, nikdy nezestárneme. Už nebudeme umírat. Budeme stále s ním, navždy, v jeho slávě!

obrazekAle co se stane s těmi, kteří nejsou smířeni s Bohem, a kteří Bohu říkají: „Já tě nechci, já si chci žít po svém, bez tebe.“ S těmi, kteří odmítají Ježíše Krista a zůstávají ve svém hříchu? Co na to může Bůh říct? Myslím, že s těžkým srdcem říká: „Bude po tvém. Odmítl jsi smíření, odmítl jsi život…“ Vždyť odplata za hřích je smrt.

Bible říká, že přirozený člověk tak jak je, je duchovně mrtvý. Po smrti jde na místo, které Bible označuje jako Hádes. Hádes je jako cela ve vazební věznici, kde jsou drženi obvinění, než přijdou na poslední soud.

O posledním soudu Bible říká: A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt a její říše (Hádes) jednou vydají své mrtvé (Bible, Zjevení Janovo 20, 13). A ten, jehož jméno není zapsáno v Knize života, bude odsouzen za své zlé skutky. Potom už bude jen jedno místo: peklo. Hořící jezero. Gehenna. To je konečné místo trestu pro ty, kdo nepřijali lásku a odpuštění, které jim Bůh nabízel skrze Ježíše Krista.

Jak se připravit na smrt?
Nemohu říct nic většího a slavnějšího než to, že v Ježíši je život. On řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Bible, Janovo evangelium 11, 25-26). To je zásadní věc: Jestliže v něho věříme, jeho vítěz-ství je platné i pro nás. Už tady a teď můžeme prožívat uprostřed zkoušek, nemocí, bolestí a těžkostí radost z věčného života. Nemusíme žít ve strachu z toho, co přijde. S Ježíšem překonáváme těžkosti dneška, protože víme, že je před námi něco krásného, velkého, úžasného! A nemusíme se pachtit za věcmi, které dříve nebo později skončí. Ježíš nám dává jistotu, že se nemusíme bát smrti, ale dává nám mnoho důvodů k tomu, abychom tady žili požehnaným životem, dobře a kvalitně.

obrazekNepromarněme ani jeden den! Berme život jako vzácný dar, který je velmi prchavý. Nevíme, co bude zítra. Proto nepromarněme dnešek. Pokud se někdo na někoho hněvá, ať se usmíří. Jestli můžeme někomu učinit dobře, pomoci, povzbudit, potěšit, navštívit, posloužit – udělejme to, dokud je čas. Nepromarněme svůj život kvůli hloupostem, kvůli svému sobectví. Žijme naplno s Ježíšem a pro Ježíše. Tak prožijeme radostný a plný život už tady na zemi a můžeme se těšit na život, který nás čeká po tomto životě.

Ještě dnes můžeme prožít odpuštění hříchů, ještě dnes můžeme začít nový život s Bohem. Věčnost pro nás může začít dnes!

Pavel Coufal

    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!