obrazekŽijeme v době velkého vědeckotechnického rozmachu, od kterého mnozí očekávají zajištění blahobytu na zemi. Současně s tím však nerůstají těžko řešitelné problémy, které se dotýkají celého lidstva. Veřejná média přinášejí denně zprávy o nemocném světě. Lidé ztrácejí naději a většinou jim nezbývá, než pasivně přihlížet běhu událostí, aniž by jej mohli ovlivnit. S obavami sledují vývoj společnosti. Stávají se zajatci neštěstí, bezmocnosti a strachu.

obrazekLidé si kladou si otázku: co čeká náš svět během příštích let? Kde získat věrohodnou informaci o budoucím dění? A kde získat dobrou radu pro svou osobní situaci? Vždyť je přece dobře známo, že včasná a správná informace může zachránit lidské životy, někdy i celá města, dokonce i celé národy. Naopak falešné informace přivedly v minulosti k záhubě nejen jednotlivce či národy, ale i celé říše.


obrazekFALEŠNÉ INFORMACE
Člověk se odjakživa snažil získat informace, kterými by poodhalil roušku zahalené budoucnosti. Často se uchyloval k okultním a rádoby duchovním praktikám, které hovoří o „zaručeně“ spolehlivých zjeveních. Z historie však víme, že takové nepravé cesty vždy zničily vnitřní svobodu člověka. Tyto cesty nemohou vysvobodit lidstvo z neřestí, nenávisti a sobectví všech forem, které Bible nazývá hříchem. Vzpomeňme jen Babylonskou říši, která byla spolu s mnoha jinými zničena, protože se otevřela pochybným informacím a pohrdla Božími proroky.

obrazekTaké dnešní moderní státy, velmoci i celý svět se ubírají stejným směrem. Nemorální jednání, rozpad rodin, homosexualita a zločinnost podporované falešnou filozofií a ideologií přivedly k zániku říši římskou. Podobně i nás přivádějí klamné informace krok za krokem k velké tragédii. Miliony manželství jsou zničeny, nejednou „pouhými“ pomluvami. Mnoho válek v poslední době povstalo jen na základě chybného zpravodajství. Mnoho dnešních politiků používá při svém rozhodování falešných okultních informací a astrologických výpočtů podobně jako svého času sám Hitler. Tisíce lidí podléhají horoskopům. Současné okouzlení a rozmach okultních věd a alternativních léčebných postupů pramení z nedostatku jiného zdroje poznání. Nezdá se vám, že svět se jako neřízená střela řítí do propasti neodvratného zániku?

obrazekSPRÁVNÁ INFORMACE
Lidský život má velikou cenu. Pro každého z nás existuje východisko, které nám připravil Bůh, náš Stvořitel. Všechny potřebné informace pro smysluplný a naplněný život dal zapsat do knihy knih – Bible. Je smutné, že lidé záměrně přehlížejí Bibli, zjevené Boží slovo, které odhaluje pravé příčiny lidských problémů a dává na všechno jasnou odpověď. Je jediným zdrojem správných a životně důležitých informací nejen pro současnost, ale i pro budoucnost.

obrazekBible poskytuje ucelený obraz minulosti i budoucnosti celého lidstva i jednotlivých národů. Pětina obsahu této vzácné knihy má prorocký charakter. Mnohá proroctví se již naplnila. Sledujeme-li pozorně zprávy o všech katastrofách, o teroristických akcích, o válkách, o událostech na Blízkém východě, zejména týkajících se Izraele, musíme jí dát za pravdu. Kupříkladu i vize jednotné Evropy je stará stovky let. Bible o ní mluví stejně samozřejmě jako o boji národů proti obnovenému státu Izrael.

obrazekZnamení toho, že se historie lidstva blíží ke svému vyvrcholení, se znásobují. Ještě před několika málo lety někteří vzdělanci předpovídali, že spása lidské rasy bude dosažena lidským géniem. Dnes však jejich dřívější zářivé vize zahalily mraky pesimismu, marnosti a beznaděje.

obrazekARCHA 21. STOLETÍ
Naše generace je ve stejné situaci, v jaké byli lidé v době potopy celého světa. Nikdo z této katastrofy, popsané v Bibli a doložené vědeckými výzkumy, nevyvázl. Zachránil se jenom Noe se svou rodinou, když se uchýlil do neobvyklé lodi – pro ostatní lidi „směšné“ Archy. Tuto loď stavěl na Boží příkaz ve vnitrozemí na souši, v době, kdy po „nějaké“ blížící se potopě nebylo ještě ani vidu ani slechu.

obrazekBůh připravil svou „Archu“ i v současné době. Také ty jsi pozván. Bůh volá všechny lidi, aby se nalodili, aby vstoupili dovnitř. Archou je Jeho Syn, Ježíš Kristus. On je tou jedinou lodí záchrany. Kdo uposlechne tentokrát? Věřím, že mnoho lidí. Žel, někteří se budou vysmívat – stejně jako za dnů Noe.

V Bibli se tedy zrcadlí celé dějiny lidstva. Věřícím lidem v ní září jasná pravda o druhém příchodu Spasitele Ježíše Krista. Zkus i ty otevřít stránky této jedinečné knihy. Dozvíš se pravdivé informace o sobě a také budoucnosti celého lidstva.
Václav Lamr

Naléhavé volání hlasatelů pražského metra nám každý den připomíná prorockou výzvu Bible: „Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice…“

obrazek
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!