obrazekIsaac Newton
(1643 - 1727)

anglický fyzik
a matematik,
astrom, chemik,
objevitel zákonů
mechaniky


Isaac Newton o Pánu Ježíši:
Sestoupil z nebe na tuto zem. Svůj královský šat vyměnil za oděv pozemšťana a stal se člověkem, abychom my mohli být dětmi Božími.
Narodil se proti přírodním zákonům a vyrostl ve skrytosti jako služebník všech.
Přestože byl bohatý, stal se nejchudším z lidí.
Spal v cizích jeslích, jel po moři v cizí lodičce, jel na cizím oslátku a byl pohřben v cizím hrobě.
Když byl dítětem, zneklidnil krále, když byl chlapcem, udivil doktory, když byl dospělým, otřásl národem i mocnou veleříší římskou.
Ovládal přírodní zákony, chodil po vlnách moře, tišil bouře, nasytil z mála tisícové zástupy, uzdravil bez léků, křísil mrtvé.
Nepřátelé jej nemohli přemoci, satan jej nemohl zahubit, ani hrob jej nemohl zadržet.
Nade vším zvítězil. Svojí láskou přetvořil svět.
Neměl vyšší vzdělání tohoto světa, nenapsal jedinou knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány o něm.
Nesložil ani jedinou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel víc písní chvály, než všichni básníci světa.
Slavní tohoto světa přišli a odešli. On jediný - svatý, zůstal a je navěky.
Tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel, chceš-li, bude i tvůj. Pokoř se před ním, provolej ho za Krále svého srdce a života.
Zvol si Ježíše, protože nikdo není jako On.
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!