Snad nikdy v historii nebyl svět zaplaven takovým množstvím erotiky a nevázaného sexu jako dnes. Je součástí téměř každé reklamy. Auta prodávají přitažlivé ženy… Ptáte se: co vypovídá krása modelky o kvalitě auta? Vůbec nic. Ale jako reklamní trik to perfektně funguje… Nemanželský sex je téměř v každém druhém filmu. Časopisy pro „náctileté“ radí, jak mít co nejlepší požitek ze sexu. Dnes je naprosto normální žít „na hromádce“ a nad nevěrou se již málokdo pozastaví. Kdo ještě dnes bere vážně manželství a partnerskou věrnost?

obrazekSex je Božím darem
Z Bible je patrné, že Bůh má pozitivní postoj k manželskému intimnímu životu, neoddělitelné součásti manželského vztahu, hluboké manželské lásky. Takovou lásku chce Bůh chránit jako vzácný dar. Záleží mu na kvalitě manželského vztahu, chce ho chránit před nevěrou a rozpadem. Chce, aby ani intimní život v něm nezevšedněl, aby se nestal stereotypem, od kterého nelze už nic nového čekat. Jde mu o to, aby i tato oblast manželského vztahu se rozvíjela. Ale co když se to vůbec nedaří? Jak pak odolávat a vítězit ve chvílích pokušení?

Pán Bůh věděl, že v lidském životě přicházejí mnohá pokušení. Proto nám předal ty nejdůležitější rady pro život v Desateru Božích přikázání. Snad každý zná to sedmé: „Nezcizoložíš!“ Toto přikázání ještě stupňuje Ježíš slovy: „Já však pravím vám, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Je velikou škodou, že dnes řada lidí nezná smysl a cíl Božích přikázání: „Kéž by lidé dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.“ (5. Mojžíšova 5, 29) To se týká také manželského života.

obrazekPříběh krále Davida
Varováním nám může být životní příběh krále Davida. Je zaznamenán v Bibli velice výmluvně a pravdivě. Mluví se v něm o vyvolení Davida za budoucího krále, o vítězství nad Goliášem, o slunných dnech kralování, ale také o veliké prohře. Jak k ní došlo? Jednoho dne k večeru vstal David ze svého lože a procházel se po střeše královského domu. Spatřil přitom krásnou ženu, která se právě umývala. Neměl sílu od ní odvrátit oči. Zatoužil po ní, poslal pro ni své posly a spal s ní. Žena otěhotněla. David se snažil zamaskovat svůj hřích tím, že povolal z bojiště na několik dnů jejího manžela. Ten však se svou ženou nespal, proto ho David poslal zpět do boje a nechal ho zabít. Dítě narozené z cizoložství zemřelo a smutné dění příběhu pokračovalo. Celý další Davidův život byl poznamenán důsledky tohoto hříchu. Začalo to zdánlivě nevinně – pouhým pohledem, a skončilo to tragicky. Tento příběh se odehrál před několika tisíci lety, ale od té doby až dodnes se v různých obměnách stále opakuje. Zdá se, že člověk je nepoučitelný…

Vítězství nad pokušením
Jak tedy bojovat s pokušením, které dnes přichází ze všech stran? Jak budovat a rozvíjet krásný manželský vztah? Jak zkvalitňovat intimní život? A jak nepropadnout v manželství sobectví, které je schopno zničit vše dobré?

obrazekBohu opravdu velice záleží na tom, aby naše manželství byla dobrá, naplněná hlubokou láskou, oddaností a věrností. Jedinou cestou je vděčně přijmout a rozvíjet nádherná Boží přikázání. Sám Ježíš je shrnul do tohoto nejdůležitějšího pokynu: „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ A také: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy ve všem jednejte s nimi!“ A nebojte se tyto principy začít promýšlet a realizovat i ve svém manželství. Je třeba se na chvíli osvobodit od každodenních starostí a udělat si čas jeden pro druhého, čas k vzájemnému naslouchání. Tak se může otevřít příležitost znovu objevovat krásu toho druhého, jeho jedinečnost, obdarování a přednosti. Takovým postojům Bůh žehná. Tudy vede cesta ke šťastnému manželství, ke šťastné rodině.

obrazekKlíč ke šťastnému manželství
Každého z nás okamžitě napadne, že tím klíčem může být jedině láska. Ale jaká? O kvalitě této lásky mluví celá jedna kapitola Bible. Napsal ji apoštol Pavel ve svém dopisu do Korintu. Píše: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“ Taková láska přichází jedině jako dar od Boha pro ty, kteří o ni stojí. Také Vy můžete v pokorné modlitbě odevzdat svůj život a své manželství do Božích rukou. Bůh Vás vždy slyší a je připraven pomoci obnovit Vaše manželství a začít jeho novou etapu.

obrazekLáska znamená čin
Bible říká, že Bůh je láska. Prokázal to tím, že za nás obětoval život svého vlastního Syna, aby nám ukázal, že láska není jen otázkou citů, ale především činů. Vždyť Bible říká: „Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem!“ A pokračuje: „Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“ To platí také pro naše manželství.
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!