obrazek„Vůbec nevím co se to se mnou děje. Mám hrozné pocity. Už delší dobu se potýkám se silnou depresí.“

Depresivní stavy se nevyhýbají nikomu a většina lidí se s nimi čas od času setká. Nemocní přicházejí k lékařům s neurčitými zdravotními problémy, jejichž diagnóza není snadná. Ukazuje se, že většina depresivních stavů nemá přímé biologické příčiny, ale je důsledkem toho, že se člověk špatně vypořádává s nepříznivými okolnostmi života

Hlavní příčiny depresí
Původcem deprese jsou naše myšlenky a příčinou může být cokoliv. Nejčastější formou skleslosti, úzkosti a deprese může být nepřijetí sebe. Deprese může být spojována nejenom s pocitem ztráty, ale i z déletrvajícího stavu nesplněné touhy, či znemožnění dosažení cíle, bezcílnosti v životě, pocitu prázdnoty, strachu ze všeho cizího apod. Podnětem k ní mohou být věci vnějšího charakteru: ztráta majetku, zdraví, milovaného člověka, důvěry, ztráta schopností, třeba v důsledku stárnutí, ztráta přesvědčení, že jsem dobrým člověkem, nebo i pocit viny. Reagujeme na ni sebelitováním, smutkem, pocitem zklamání, závistí, ostychem a podceňováním se. Všechny tyto pocity ústí do stavu deprese.

obrazekŠpičkoví sportovci, přepečlivé hospodyňky, manažeři aj. trpí jiným typem deprese – depresí z vyčerpání. Jindy se setkáváme s depresí ze ztráty zátěže, známou variantou je např. odchod do důchodu. Dostavuje se obvykle tehdy, kdy byla práce dokončena, napětí povolilo a konflikt se vyřešil. Existuje však i deprese, na které nemůžeme vztahovat vnější podněty. Zachvacuje nás bez zřejmého důvodu zevnitř naší bytosti. Může se projevit tím, že se dostaneme buď do stavu trvalého neklidu a neustálého spěchu, nebo do strnulosti, která nás zbavuje jakékoliv schopnosti jednat. Taková „úzkost zevnitř“ je provázena trýznivými myšlenkovými pochody, přehnanými pocity viny, malosti, podřazenosti, chudoby a bezcennosti.

obrazekO úzkosti se píše i v Bibli
V Bibli se setkáváme s mnoha příběhy, jejichž hrdinové procházeli stavy úzkosti a depresí. Nebúkadnesar vypravuje o svém zážitku, byl vysvobozen ze svých depresivních stavů. Jeho sen o mocné říši ztroskotal, upadl do deprese a žil jako zvíře. Když však začal chválit Boha, vrátil se mu rozum. Také král David ve svých žalmech propadal depresi: „Nedovedu se vzchopit, nabrat sílu. Všechno ze mne prchá. Moje duše je jakoby děravá. Všechno mnou odchází. Ztrácím se, ztrácím se, ztrácím…“

obrazekVidíme, že Bible nám rozumí v našich pocitech. Už tato skutečnost nám může v úzkostech pomoci. Nemusíme se stydět za naše deprese. Nejsou žádnou hanbou. Zároveň bychom se neměli poddat sebelitování a rozhlašovat do světa náš žal. Déletrvající a stagnující negativní psychický stav je důležité co nejdříve řešit aktivním přístupem. Není dobré se však spoléhat jen na sebe. Člověk sám je příliš slabý. Je dobré svěřit se přátelům, vyhledat lékaře, ale především se otevřít Bohu a důvěřovat mu, vždyť On je ten největší lékař duše člověka.

obrazekZkušenost z praxe
Znám jednu paní, která občas trpí nevysvětlitelnými depresemi. Pro tento případ si doma zařídila jakýsi druh domácí lékárny. Protože v průběhu své deprese není schopna souvisle myslet, ani se k něčemu rozhodnout, napsala si na kus papíru, co má v takovém případě dělat. Nejprve si v Bibli přečte zvláštní zaslíbení, poté si uvaří šálek chutného čaje a zaposlouchá se do oblíbených písní, které má již připravené. Potom se začte do zajímavé knihy. Nakonec zavolá své nejlepší přítelkyni a spojí návštěvu s příjemnou procházkou.

obrazekDeset rad
Německý reformátor Martin Luther prožil velmi těžké dětství. To jej poznamenalo natolik, že v dospělosti trpěl depresemi. A právě v takových chvílích se zvlášť opíral o pravdy Božího slova a přetvářel utrpení k oslavě Boží. Věděl, že největším nebezpečím je zůstat v pasivitě a nečinnosti. Sepsal si deset rad, jimiž se řídil a které jsou i dnes velmi praktické:

1. Nebuď sám. Samota depresi ještě více prohlubuje, proto buď s ostatními, mluv s nimi, zapoj se mezi ně tak, abys věděl, že jsi obklopen lidmi.
2. Vyhledávej radostné lidi a radostné situace. Radost je velkým Božím darem, duchovní i ta „lidská“. Smích a radost uzdravuje.
3. Zpívej a hraj. Mnozí lidé poslouchají v těžkých chvílích nějakou dobrou hudbu. Jiní objevili zdroj sily ve vlastním zpěvu a při hře na hudební nástroj. Vlož do tónů svoje břemeno, Bůh je opravdový posluchač, má radost z tvého zpěvu a tato radost se pak vrátí do tvého sevřeného srdce.
4. Zažeň chmurné myšlenky. Čím více se jimi zabýváme, tím více černají a skličují duši. Zaměstnej svou mysl něčím úplně jiným, odvrať pozornost jinam: „Tak a teď musím uklidit, najíst se, něco zařídit, nemám čas přemýšlet o takových věcech.“
5. Opři se o sliby Písma. Dávají naději, světlo a upokojují. Ty, které známe zpaměti, si můžeme opakovat a prožít s nimi celý den. Boží pravda zahání temnotu.
6. Mluv s druhými lidmi. Přátelé, s kterými můžeme mluvit o našem trápení, nám mohou ukázat to, k čemu jsme momentálně slepí, mohou nám pomoci vidět náš problém z jiné strany.
7. Chval a vzdávej díky. Uvědomíš si, co všechno máš, kdo jsi, komu věříš. Chvála a vděčnost jsou mocné zbraně proti depresi.
8. Přemýšlej o sklíčených okolo sebe. Vykročíš tak z kruhu nekonečného zabývání se sebou samým.
9. Cvič trpělivost sám se sebou. I v depresi měj pochopení sám pro sebe. Trénuj svou výdrž a radost ze života ve chvílích utrpení, sportuj, pěstuj umění, zájmy, jsou to cesty, jak uniknout pokušení zanevřít se sám na sebe.
10. Věř v požehnání plynoucí z utrpení. Deprese může mít i svou kladnou a plodnou stránku.

Walter Trobisch
    Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!