Kde mohu najít útěchu – když nastanou těžké situace v mém životě? – když mě trápí zhoubná nemoc? – když mě přepadne strach? – když jsem sevřen obavami? Co mi pomůže? Vrhnout se do práce, zabavit se televizí, začíst se do dobré knihy a nakonec vše zaspat? Pomůže mi to z nesnází? Někdy se zdá, že ano. Zdánlivě se mi daří lépe, ale jen mě to na chvíli odvede od mých starostí. Později, až všechno utichne a já zůstanu sám, se tíživé myšlenky vrací zpět. To, na co jsem se snažil zapomenout, se znovu objeví. S mým životem to vypadá jako se zahradní zdí za naším domem. Když ji nedávno opravovali, omítli jen její vnější stěnu. Zevnitř zůstala stále stejně ošklivá a rozpukaná jako předtím. Podobně všechny pokusy o únik z reality našeho života jsou takovým vnějším nátěrem. Hlavně že se líbí fasáda! Co se děje uvnitř, nikdo neví. Při pozornějším pohledu se však pozná, že něco není v pořádku. Samá šeď a velké trhliny. To, že od problému odvádíme svou pozornost, nepřináší řešení. Kdo mě potěší? Opravdová pomoc a útěcha musí jít do hloubky. Jednoho večera jsem se zastavil u své známé v nemocničním pokoji. Vyprávěla mi o svém strachu před operací. Potom mi otevřela své srdce plné zármutku a bolesti. Nedokázal jsem na to nic říct, jen jsem jí naslouchal. Když skončila, bylo vidět, jak se jí ulehčilo. Řekla: „To je dobře, že jsi tady…“ Jistě jste sami poznali, jak pomáhá, když někomu můžete vylít své srdce. Ale i tehdy zůstává lidská pomoc omezená. Ježíš trpí s Tebou Kdo může lépe znát lidské trápení než Ježíš – Boží Syn. V Bibli je napsáno: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal“ (Izajáš 53,?4). Známý teolog Bonhoeffer řekl: „Člověk nejde nikdy cestou, kterou by před ním už nešel Bůh.“ Ježíš sestoupil na tuto zem, aby nám pomohl z hříchu, který je původcem zla. Prošel vším utrpením a pro naše hříchy podstoupil smrt na kříži, aby nás zachránil. Svým vzkříšením zvítězil nad smrtí a těm, kteří v něho věří, dal naději věčného života. U Ježíše najdu daleko víc, než mi mohou dát lidé: odpuštění vin, bezpečí v mé osamocenosti, útěchu v zármutku… • Ježíš mi rozumí, cítí se mnou. • Ježíš mě nenechá samotného, je mi nablízku. • Ježíš mi pomůže, dává sílu k nesení břemen. • Ježíš jde přede mnou, zná cestu mého života. On chce i Vás potěšit a dát Vám naději. Mějte odvahu a řekněte mu všechno, co tíží Vaše srdce. Ježíš zve unavené lidi k sobě: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Bible, Matouš 11,28) Když se mě někdo zeptá: Kdo mě potěší? Mohu jen odpovědět: Ježíš Kristus, můj Pán a Spasitel! Svěřte i Vy s důvěrou svůj život jemu.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!