Galerie biblických postav

Galerii tvoří sada příběhů, které poutavým způsobem přibližují život nejznámějších biblických postav. Galerie je vhodným dárkem zvláště pro ty, kteří Bibli dosud nečetli. Dozví se v ní také, že některá známá rčení, jako např. „Stojí jak solný sloup“ „Po nás potopa“, „Kainovo znamení“, „Vyprávět od Adama“ aj., mají úzkou spojitost s příběhy Bible.

Na konci každého příběhu je zařazena KŘÍŽOVKA nebo OSMISMĚRKA o ceny.

 

Jednotlivé příběhy (biblické postavy) jsou vytištěny na samostatných dvojlistech a volně vloženy do vkusných DESEK.

 

 

 

GALERIE NA CD:

Příběhy si nyní můžete poslechnout i v dramatickém převyprávění na audio CD. Na CD9 „Tajemství slávy“jsou zpracovány příběhy těchto šesti biblických postav: ADAM A EVA, LOT, SAMSON A DALILA, RÚT, ESTER, MARIA. Příběhy vypráví známá muzikálová herečka a zpěvačka Eva Veškrnová a ředitel BTM Jan Titěra.

Galerie spolu s CD

POZOR! Výhodná nabídka! Uvedenou Galerii nabízíme spolu s CD (Tajemství slávy) za výhodnou cenu (Objednací kód HS2).

V Galerii biblických postav dosu vyšlo:

 • H91 - Maria – matka Ježíše Krista
 • H98 - Adam a Eva – můžeme se vrátit do ráje?
 • H99 - Tesař z Galileje
 • H100 - Kain a Ábel – Kainovo znamení
 • H102 - Noe – muž spravedlivý
 • H103 - Abraham – zkouška víry
 • H104 - Lot a jeho žena – útěk ze Sodomy
 • H105 - Izák, Bohem zaslíbený syn
 • H108 - Jákob a Ezau – příběh nenávisti a smíření
 • H109 - Apoštol Pavel – misionář světa
 • H110 - Josef – zachránce Egypta
 • H112 - Mojžíš – cesta do zaslíbené země
 • H114 - Jozue – dobytí Jericha
 • H115 - Gedeon – hrdina víry
 • H118 - Samson a Dalila – příběh o lásce a zradě
 • H120 - Rút – příklad věrnosti a pokory
 • H122 - Samuel – odpověď na Boží volání
 • H125 - David – z pastýře ovcí slavným králem
 • H127 - Šalomoun – slavný a moudrý král
 • H132 - Apoštol Petr - Kristův horlivý učedník
 • H136 - Trpět jako Jób
 • H138 - Královna Ester
 • H139 - Náman Syrský – příběh o zázračném uzdravení

Letáčky si lze objednávat také jednotlivě, v sadě jsou však za zvýhodněnou cenu.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!