Werner Gitt svou úvahu na úvod komentuje takto:

Všem nám je společná touha po lásce, bezpečí a společenství – a všichni hledáme pravdu. Nikdo nechce žít v omylu a na konci svého života zjistit: „Žil jsem špatně“ nebo „Zabýval jsem se jen neužitečnými věcmi“.

Protože jsem se dlouhá léta zabýval otázkami matematiky a informatiky, hrály důkazy v mém myšlení vždy zvláštní roli. Pokud jde o otázky týkající se Bible, vyvstala ihned otázka její důvěryhodnosti. Dá se existence Boha, o kterém se v této knize tolik mluví, vůbec dokázat?

Na odpovědi na tuto otázku závisí totiž místo našeho věčného pobytu. Proto se ohledně této věci musíme dostat k nejvyšší možné jistotě. Pokud je Bible pravdivá, tak najdeme automaticky odpověď na mnohé otázky, které nás zaměstnávají.

Odpovědi na následující otázky:
• Odkud přicházíme?
• Proč žijeme na této Zemi pouhých několik let?
• Kam jednou půjdeme?
• Kdo je Bůh, a kdo je Ježíš?

Dále z toho můžeme získat následující:
• Můžeme rozumět světu.
• Můžeme odhalit omyly tohoto světa.
• Našli jsme měřítko pro náš život.
• A známe také cestu k nebi.

Na základě třech odlišných důkazových prostředků bych chtěl ukázat, že Bůh existuje
a že Bible je pravdivá. První důkaz navazuje na slovo z Římanům 1,20: „Jeho věčnou
moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle.“ Ty další dva důkazy jsem vypracoval před nějakým časem, a jsou
matematicko-přírodovědecké povahy.

12 stran formátu A5.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!