Podivuhodný vánoční příběh, inspirovaný skutečným příběhem…

Dopisy britských vojáků během vánočního příměří za první světové války:

Byl Štědrý den, brzy ráno. "Všechno nás už unavovalo, a tak jsme opustili frontové linie a bloumali k Němcům. Když mlha opadla, viděli jsme, že Němci dělají totéž, samozřejmě neozbrojeni," píše britský voják své rodině. "Byla to nejzvláštnější podívaná, jakou jsem kdy viděl," napsal v dopise domů jeho kamarád. Jiný voják se svěřoval svým blízkým: "Včerejší zkušenost bych nevyměnil ani za tu nejúžasnější štědrovečerní večeři v Anglii." „Jsou Vánoce, nestřílejte!“ ozvalo se z protější linie. „Nebudeme střílet, až do Nového roku!“ odpovídala druhá strana. První symbolická podání ruky byla přirozeně opatrná, ale během chvíle napětí opadlo. Britský velitel nevěřícně pozoroval scénu, kdy jeden z jeho spolubojovníků stříhal vlasy německému vojákovi, který před ním trpělivě klečel na zemi. Sešlo se tam také mnoho vojáků, kteří měli rádi fotbal. Snad právě fotbalové zápasy proslavily vánoční příměří nejvíc. Uskutečnilo se i několik zápasů Britů s Němci. Z některých známe i výsledky. Podle válečného deníku porazil 133. Královský saský regiment Skoty 3:2. Robert Graves z druhé strany výsledek potvrzuje, dodává však, že to bylo jen proto, že reverend Jolly, který zápas soudcoval, "prokázal příliš moc křesťanské dobroty" a nechal skórovat Němce, který byl v jasném ofsajdu. Na mnoha místech němečtí vojáci zapálili světla na malých stromcích a začali zpívat vánoční koledu „Tichou noc“." Britští vojáci se k nim přidávali. Sloužily se mše na britské i německé straně. Muži se sdíleli o jídlo, cigarety a dávali si drobné dárky…

Lépe jen o Vánocích?

Zcela přirozeně přemýšlíme o popsaných událostech dál a říkáme si: a to hned po tom vánočním příměří se ti, kteří spolu hráli fotbal, zase navzájem zabíjeli? Neměli sílu se vzepřít rozkazům svých nadřízených? Zřejmě se báli, že by jako dezertéři byli popraveni. A když o tom přemýšlíme ještě dál, vyvstane nám před očima hrůza války se všemi důsledky. To neexistuje moc, která by zastavila všechno zlo na světě? A pokračujeme v úvahách: kdyby byl opravdu Bůh, tohle by nemohl dopustit… Vždyť křesťané tvrdí, že jejich Bůh je spravedlivý! Jenže: kdyby měl Bůh jen spravedlivě trestat všechno zlo na světě, musel by postupně potrestat všechny lidi na Zemi. Známe se více než dobře, a jsme-li jen trochu upřímní, musíme uznat: ani já nejsem bez hříchu. A tak by při konání Boží spravedlnosti muselo záhy dojít i na mě. Bůh ale nechce lidi trestat, on je miluje. Než přijde doba, kdy Bůh skutečně spravedlivě zasáhne a zastaví svou mocí veškeré zlo, připravil ve své lásce a moudrosti dokonalý způsob, jak nám pomoci: udělením milosti, skrze odpuštění.

Boží plán záchrany

Bible nám odhaluje, jak to Bůh s námi myslí. Opravdu dobře. Říká: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Na dalším místě Bible čteme: „Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.“ Tak to formuloval apoštol Pavel. Bůh všechno zlo, které jsme my lidé – mezi nimi i já – někdy udělali, vložil na člověka, který žádné zlo nikdy nespáchal. Na Božího Syna, Ježíše Krista. Ten vzal na sebe všechny naše hříchy. Souhlasil s tím, aby na něm byla vykonána spravedlnost. Byl ukřižován. I kvůli mně. Ježíš však v hrobu nezůstal. Byl vzkříšen a žije. Kdo v Ježíše, jeho zástupnou smrt na kříži uvěří, přijímá milost, přijímá odpuštění. Zakouší, jak ho Bůh miluje!

Poselství Vánoc

Bůh je láska. Bůh dal svého jediného Syna. Bible to dosvědčuje také těmito slovy: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život.“ O Vánocích se vzájemně obdarováváme. Vyjadřujeme tím svoji lásku k blízkým lidem. Je to odleskem toho největšího a nejcennějšího daru, který jsme dostali od Boha. Jde jen o to, abychom právě tento dar nenechávali stranou a „rozbalili“ jej. Teprve pak bude mít i pro nás tu pravou hodnotu. A prožijeme ty nejkrásnější Vánoce.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!