Informace o darech

BTM jako nezisková společnost pracuje pouze na základě dobrovolných finančních příspěvků (darů).

Dárcům, kteří mohou za zaslané finanční dary uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování, zašleme na vyžádání potvrzení o celkové výši poskytnutých ročních příspěvků. Toto potvrzení se vydává v souladu se zákonem č. 586/92 Sb., o daních z příjmů (§15, odst. 8 u fyzických osob, popř. §20, odst. 8 u právnických osob) ve znění pozdějších předpisů jako doklad pro odpočet tohoto daru od základu daně z příjmu dárce.

Dary, poskytnuté ve prospěch Brněnské tiskové misie slouží v souladu se stanovami BTM na krytí misijní činnosti (na účely náboženské, charitativní, sociální, vzdělávací, humanitární a jiné veřejně prospěšné činnosti).